Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Ποιες δράσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα Ψηφιακή Στρατηγική 2017-2030 του δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα.

Νέα διαδικτυακή πύλη και αναβάθμιση του data center, πλατφόρμα διαβούλευσης με τους δημότες, εισαγωγή στα social media, συλλογή δεδομένων μέσα από αισθητήρες και από έξυπνες κολώνες φωτισμού, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφορίες για την κυκλοφορία, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η Ψηφιακή Στρατηγική 2017-2030 του δήμου Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα, επεκτείνεται σε πέντε άξονες και στόχος είναι μια πόλη πιο έξυπνη, καινοτόμα και βιώσιμη. Η νέα ιστοσελίδα του δήμου η οποία αναμένεται να είναι πιο εύχρηστη για τους πολίτες, θα είναι στον αέρα από τα τέλη Μαρτίου, ενώ, παράλληλα, θα μπει ο δήμος Θεσσαλονίκης και στο facebook, ώστε να υπάρχει ένας πιο ευέλικτος τρόπος επικοινωνίας με τους πολίτες.

Οι πέντε άξονες είναι: 1. η διασυνδεδεμένη πόλη 2. Μια πόλη για όλους 3. Μια πόλη που αξιοποιεί τα δεδομένα της 4. Η συμμετοχική πόλη 5. Μια πόλη που στηρίζει την Ψηφιακή Καινοτομία. 

Η στρατηγική του δήμου θα επικαιροποιηθεί σε τρία στάδια το 2020, 2025 και 2030.«Βάζουμε μπροστά ένα ψηφιακό σχεδιασμό και σε αυτό η πόλη πρέπει να συμμετάσχει σε αυτό. Η Θεσσαλονίκη είναι στην πρωτοπορία της ψηφιακής τεχνολογίας», τόνισε ο  αντιδήμαρχος  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών, Νίκος Φωτίου. Όπως εξήγησε η  αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Λίνα Λιάκου, «είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε πόρους και να αποκτήσουμε συνέργειες. Στην ουσία αποτελεί τη βάση που θα κουμπώσουν οι υπόλοιπες πολιτικές του δήμου. Θα βοηθήσει όχι μόνο τους δήμους, αλλά και τους δημότες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς της πόλης».

Η διασυνδεδεμένη πόλη

Στόχος μεταξύ άλλων του πρώτου άξονα της ψηφιακής στρατηγικής είναι η σταθερή, φθηνή και γρήγορη σύνδεση με το διαδίκτυο. «Θέλουμε όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν υπηρεσίες σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης και αυτό θα υποστηριχθεί και την ανάπτυξη αισθητήρων για επιπλέον υπηρεσίες. Έτσι η πόλη θα γίνει πιο βιώσιμη, πιο ανθεκτική», σημείωσε ο προϊστάμενος του τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μπάμπης Τσιτλακίδης.

Ειδικότερα, μέσα στις ενδεικτικές δράσεις του συγκεκριμένου άξονα είναι η ανάπτυξη αισθητήρων, (π.χ. έξυπνες κολόνες φωτισμού, έξυπνες στάσεις λεωφορείων). Όπως εξήγησε ο κ. Τσιτλακίδης μέσω των αισθητήρων και ειδικών συσκευών είναι δυνατόν να τροφοδοτηθεί η πόλη με διάφορα δεδομένα, όπως για τον καιρό, τη διαχείριση απορριμάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, γίνεται προσπάθεια από τον δήμο να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη του έργου με τις έξυπνες λάμπες. Δηλαδή, σύμφωνα με τον κ.  Τσιτλακίδης, να  εξοπλιστούν οι κολώνες φωτισμού με αισθητήρες που θα δίνουν δεδομένα, όπως για πλημμύρες, θέσεις στάθμευσης, για τους κάδους, για τις περιβαλλοντικές συνθήκες στην πόλη. Επίσης, μέσω της Ψηφιακής Στρατηγικής θα επιδιώξει ο δήμος να υπάρχει σύνδεση με άλλους φορείς ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες.

Μια πόλη για όλους

Μέσω του προγράμματος θα γίνει προσπάθεια όλο και περισσότεροι πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δήμου προς όφελός τους, ακόμα και σε γλώσσες πέρα της ελληνικής. Όπως εξήγησε ο κ. Φωτίου, «θα μπορούν να έχουν μια σειρά πιστοποιητικών χωρίς την παρουσία τους στις υπηρεσίες, όπως και να συμμετέχουν και για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, δηλαδή να προωθηθεί ο συμμετοχικές προϋπολογισμός».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνονται προσπάθειες να ξεπεραστούν τα εμπόδια για την ηλεκτρονικές πληρωμές. Ήδη, ο δήμος είναι έτοιμος για να ξεκινήσει, ωστόσο, αναμένεται ακόμα νομοθετική ρύθμιση για τη διασφάλιση κάποιων ζητημάτων. Μέσα στον σχεδιασμό είναι η επέκταση και προώθηση της πρόσβασης σε ψηφιακά μέσα προς σχολεία και δομές για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Μια πόλη που αξιοποιεί τα δεδομένα της - Η συμμετοχική πόλη

Όραμα του δήμου είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας διαβούλευσης, ώστε να  λαμβάνονται συλλογικές αποφάσεις και να σχεδιαστούν πολιτικές για το μέλλον. Σημειώνεται ότι ήδη ο προϋπολογισμός του δήμου είναι ανοιχτός προς τους δημότες και μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξή του.

Τα Ανοικτά Δεδομένα του Δήμου Θεσσαλονίκης θα είναι πλήρη, ακριβή, επικαιροποιημένα και θα παρέχονται σε πραγματικό χρόνο για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  Επίσης, θα διενεργούνται ετήσιες έρευνες ικανοποίησης από τις παραγόμενες ψηφιακές υπηρεσίες και αξιοποίηση των ευρημάτων για περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον κ. Φωτίου «η συμμετοχικότητα δουλεύει και χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα από τη σελίδα του δήμου «Βελτιώνω την πόλη μου» έχουν κατατεθεί πάνω από 11.500 αιτήματα, στα οποία οι υπηρεσίες έχουν ανταποκριθεί».

Μια πόλη που στηρίζει την Ψηφιακή Καινοτομία

Στόχος είναι επίσης η υποστήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών μοντέλων στο πλαίσιο της Ψηφιακής Οικονομίας και της οικονομίας των δεδομένων. Θα επιδιωχθεί η συνεργασία του Δήμου με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της πόλης για εφαρμογή καινοτόμων εφαρμογών και αποτελεσμάτων έρευνας. Μέσα στις ενδεχόμενες δράσεις του δήμου είναι η δημιουργία Ψηφιακών Κέντρων Καινοτομίας (Digital Innovation hubs) και θερμοκοιτίδων εταιριών υψηλής τεχνολογίας με έδρα την πόλη.  

Μέσω της ψηφιακής στρατηγικής μεγάλη πρόκληση για τον δήμο, είναι πως οι υποδομές της πόλης και τα μεγάλα έργα θα λαμβάνουν υπόψιν τους τέτοια ζητήματα και καινοτομίες. Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα κυκλοφορίας Γιώργος Δημαρέλος μέσω των συστημάτων της ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία είναι σε τελικό στάδιο, θα υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίζουμε σε ποια σημεία της πόλης υπάρχει συγκεκριμένη ζήτηση σε στάθμευση. «Θα μπορούμε να ξέρουμε πού υπάρχουν θέσεις και ποια ζήτηση υπάρχει. Θα γνωρίζουμε ακόμα και για τα ιδιωτικά πάρκινγκ», υπογράμμισε.

Όλα αυτά τα δεδομένα σε δεύτερη φάση σχεδιάζεται να διοχετεύονται προς τους δημότες μέσω πέντε info kiosk.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ