Παρασκευή 3 Απριλίου 2020
x

ΔΑΙΟΣ: ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Η βιομηχανία Δάιος Πλαστικά και η θυγατρική Hellas Holliday Hotels υπέγραψαν δύο ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 76 εκατ ευρώ.

Σύμβαση ομολογιακού δανείου ύψους 11,7 εκατ. ευρώ υπέγραψε στις 14/10 η Δάιος Πλαστικά, ενώ την ίδια ημερομηνία η θυγατρική της Hellas Holiday Hotels προέβη επίσης στη υπογραφή ομολογιακού δανείου ποσού 63,92 εκατ. ευρώ.

Το ομολογιακό της Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ εμπραγμάτως εξασφαλισμένο για ποσό 11.713.500 ευρώ, έχει διοργανωτή της έκδοσης, πληρεξούσιο καταβολών και εκπρόσωπο των ομολογιούχων δανειστών την Τράπεζα Πειραιώς και συμμετέχουσες την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank.

Συγκεκριμένα το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας επτά ετών και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

Επίσης, την ίδια ημερομηνία η θυγατρική εταιρία (100%) της Δάιος, Hellas Holiday Hotels Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ποσού 63.919.425 ευρώ με διοργανωτή της έκδοσης, πληρεξούσιο καταβολών και εκπρόσωπο των ομολογιούχων δανειστών την Alpha Bank και συμμετέχουσες την Τράπεζα Πειραιώς, τη Eurobank και την Alpha Bank.

Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας επίσης επτά ετών και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ