Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020
x

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΔΔΗΕ ΜΕ ΕΤΕΠ ΓΙΑ 45 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τη νέα δανειακή σύμβαση στοχεύουν στην ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των δικτύων στα ηπειρωτικά και τα νησιά

Σημαντική στήριξη για την υλοποίηση του κρίσιμου προγράμματος εκσυγχρονισμού του ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί η δεύτερη δανειακή σύμβαση που υπεγράφη σήμερα 12 Ιουνίου 2018, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), αξίας 45 εκ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Διαχειριστής.

Η εν λόγω σύμβαση αποτελεί μέρος της συνολικής χρηματοδότησης ύψους 85 εκ. ευρώ που παρέχει η ΕΤΕπ στον ΔΕΔΔΗΕ, συμμετέχοντας με 50% στο νέο πρόγραμμα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ύψους 170 εκ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Ν. Χατζηαργυρίου δήλωσε σχετικά: «Τα Δίκτυα Διανομής διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μετάβαση του ελληνικού συστήματος ενέργειας σε μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Η οικονομική στήριξη από την ΕΤΕπ είναι θεμελιώδους σημασίας για τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος διανύει μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, υλοποιώντας το 5ετές στρατηγικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του, με στόχο τον μετασχηματισμό των δικτύων του. Ο μετασχηματισμός των δικτύων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλότερη και μεγαλύτερη ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για την υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα και ασφάλεια και για την εξοικονόμηση ενέργειας».

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τη νέα δανειακή σύμβαση στοχεύουν στην ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των δικτύων στην ηπειρωτική χώρα αλλά και στα νησιά και περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων σύγχρονων υποσταθμών, εγκατάσταση εξοπλισμού τηλ-εποπτείας και τηλεχειρισμών στο Δίκτυο Μέσης Τάσης, εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων για την τροφοδοσία νησιωτικών συμπλεγμάτων καθώς και έργα τηλεμέτρησης.

Τα στρατηγικά έργα που περιλαμβάνονται στο 5ετές πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ, αποτελούν κεντρικό άξονα αλλά και καταλύτη για τον εκσυγχρονισμό του, και σηματοδοτούν την πορεία της Εταιρίας στο προσεχές μέλλον. Αποτελούν μέρος του προγράμματος μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ προς μια σύγχρονη Εταιρία διαχείρισης δικτύων μέσω ψηφιοποιημένων λειτουργιών και νέων εργαλείων σχεδιασμού και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής σε όλη την ηπειρωτική χώρα και τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Τα στρατηγικά έργα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εκσυγχρονισμού τεχνολογιών με πυρήνα τα έξυπνα δίκτυα, αλλά και έργα εκσυγχρονισμού των εσωτερικών λειτουργιών της Εταιρίας, με οδηγό τις νέες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ