Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020
x

ΔΕΣΦΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Προεδρείο του Συλλόγου Εργαζομένων της εταιρείας υπέγραψε την Πέμπτη με τη διοίκηση τη νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας.

Υπογράφηκε την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) και ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας (ΕΚΕ), μεταξύ του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) και του Προεδρείου του Συλλόγου Εργαζομένων της εταιρείας (ΣΕΔΕΣΦΑ), σε ένα ιδιαίτερο φιλικό κλίμα.

Έναν χρόνο μετά από την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ και έχοντας αναλύσει εις βάθος τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου και ευέλικτου οργανισμού, η νέα ΕΣΣΕ και ο νέος ΕΚΕ προσδιορίστηκαν, μέσα από μια συλλογική και απαιτητική διαπραγμάτευση προκειμένου να καθοριστούν οι νέοι όροι απασχόλησης στον ΔΕΣΦΑ. Η νέα ΕΣΣΕ και ο νέος ΕΚΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έχουν ως στόχο να λειτουργήσουν ως κύριος μοχλός εσωτερικής ανάπτυξης με γνώμονα την υπευθυνότητα, την αξιοκρατία και παρέχοντας διασφάλιση της απασχόλησης και τη δυνατότητα εξέλιξης για όλους τους εργαζόμενους.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ