Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020
x

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δεν θα απορρίπτει στο εξής από το πρόγραμμα συνεπείς κατά τη 10ετία επιχειρήσεις.

Να διευκολύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις στη χρηματοδότησή τους από το τραπεζικό σύστημα με τη συμβολή του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-19» επιδιώκει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).

Προς την κατεύθυνση αυτή, ανακοίνωσε πως οι επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΕΑΤ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ή ΕΤΕΑΝ) και κατά τη διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης εμφάνισαν κατ' αρχή δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά, αλλά στη συνέχεια αποπλήρωσαν το σύνολο των οφειλών τους προς την ΕΑΤ, στο εξής δεν θα απορρίπτονται από το πρόγραμμα Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-19.

To Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις αυτές σήμερα έχουν απόλυτη ανάγκη τη στήριξη που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας και εφόσον επιλέγονται ως αξιόχρεες από τις τράπεζες - οι οποίες στη συνέχεια υποβάλλουν το αίτημα δανειοδότησης προς έγκριση στην ΕΑΤ - δεν θα απορρίπτονται από το σύστημα της ΕΑΤ.

Κατά συνέπεια, θα τροποποιηθεί ο όρος 3.2.1 των Επιχειρησιακών Συμφωνιών «Κριτήρια Επιλεξιμότητας Τελικού Αποδέκτη» ως εξής:

«Εάν αποτελεί επιχείρηση που έχει ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών του, όπως καταγγελία δανείου ή σχετικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών ή στην περίπτωση δυσμενούς συναλλακτικής συμπεριφοράς έχει εξοφλήσει πλήρως την οφειλή του πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ