Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020
x

ΔΙΕΥΡΥΝΘΗΚΑΝ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΛΥΦ ΣΤΟ 9ΜΗΝΟ

Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 8,94 εκατ.ευρώ έναντι 5,75 του αντίστοιχου διαστήματος του 2008.

Περαιτέρω διεύρυνση των ζημιών και μείωση του κύκλου εργασιών παρουσίασε για το εννιάμηνο του 2009 ο όμιλος της Ελληνικής Υφαντουργίας. Συγκεκριμένα, οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 8,94 εκατ. ευρώ έναντι 5,75 του αντίστοιχου διαστήματος του 2008, καθώς μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες για την αναδιάρθρωση του ομίλου.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε μείωση 26,4% εξαιτίας της πτώσης πωλήσεων που παρατηρήθηκε στον τομέα υφάσματος και ανήλθε στο ποσό των 45,33 εκατ. ευρώ έναντι 61,61 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης. Ωστόσο, η αύξηση των νέων παραγγελιών στο τέλος του πρώτου εννιάμηνου 2009 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για βελτίωση του κύκλου εργασιών του ομίλου στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Ο κύκλος εργασιών της Ελληνικής Υφαντουργίας ανήλθε σε 34,13 εκατ. ευρώ έναντι 49,65 εκατ. ευρώ το 2008, μειωμένος κατά 31,3% εξαιτίας της μείωσης των πωλήσεων του υφάσματος denim. Το μικτό περιθώριο του ομίλου, ανήλθε σε 2,4 εκατ. ευρώ (5,29%), έναντι 6,4 εκατ. ευρώ (10,3%) της αντίστοιχης περσινής περιόδου, επηρεαζόμενο κυρίως από τον τομέα υφάσματος που ανήκει στην μητρική.

Η πτώση του μικτού περιθωρίου είχε σαν αποτέλεσμα και την ανάλογη πτώση στο EBITDA του ομίλου, από 1,34 εκατ. ευρώ το πρώτο εννιάμηνο του 2008 σε –2,08 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2009. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες για την αναδιάρθρωση του ομίλου, οι οποίες ανήλθαν για την περίοδο 01.01.-30.09.2009 σε 1,22 εκατ.ευρώ. Τα EBITDA της μητρικής ανήλθαν σε ζημίες 3,08 εκατ. ευρώ έναντι 0,24 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Ελληνικής Υφαντουργίας, οι εταιρίες του ομίλου λόγω των συνεχιζόμενων αρνητικών διεθνών οικονομικών συνθηκών έχουν λάβει επιπρόσθετα μέτρα θέτοντας ως βασικές προτεραιότητες την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, τη μείωση του κόστους δανεισμού και την εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας. Στα πλαίσια αυτά υπογράφηκε και σύμβαση κοινού, εμπράγματα εξασφαλισμένου, κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους 53 εκατ. ευρώ με τέσσερις συνεργαζόμενες τράπεζες, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

Τα αποτελέσματα της αναδιάρθρωσης έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ορατά
όσον αφορά στη μείωση του τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος ανήλθε για τον όμιλο την
30.9.2009 σε 60,42 εκατ. ευρώ έναντι 65,73 εκατ. ευρώ στο τέλος του εννιάμηνου του 2008.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ