Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
x

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΜΟΛΙΟΥ

Δημοπρατήθηκε χθες από τη νομαρχία Λάρισας το έργο της παράκαμψης Ομολίου, που αναμένεται να δώσει μεγάλη ανάσα στον παραλιακό οδικό άξονα του νομού Λάρισας.

Δημοπρατήθηκε χθες από τη νομαρχία Λάρισας το έργο της παράκαμψης Ομολίου, που αναμένεται να δώσει μεγάλη ανάσα στον παραλιακό οδικό άξονα του νομού Λάρισας. Το έργο θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται σύντομα και υπολογίζεται να παραδοθεί σε 18 μήνες, δηλαδή το καλοκαίρι του 2011.

 Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο έργο του ΕΣΠΑ που δημοπρατείται εντός του 2010, ενώ η νομαρχία είναι έτοιμη να προχωρήσει μια σειρά από ανάλογα μεγάλα έργα, με επόμενο την παράκαμψη Γερακαρίου. Από τη σχετική διαδικασία μειοδότης αναδείχθηκε η κατασκευαστική Εταιρεία «Αίας». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 5,9 εκατ.ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη της νομαρχίας Λάρισας, η παράκαμψη Ομολίου θα ξεκινά από τον κόμβο Α-Εισόδου και περνώντας αριστερά και κάτω από το Ομόλιο θα καταλήγει στον κόμβο Β-Εισόδου επί της υφιστάμενης οδού Λάρισας - Ομολίου -Στομίου. Θα έχει μήκος 2.600 μέτρα, θα γίνει σε νέα χάραξη και το τελικό πλάτος του οδοστρώματος θα είναι 10 μέτρα ενώ θα κατασκευασθεί γέφυρα πλάτους 25 μέτρων στο σημείο του ρέματος και θα πραγματοποιηθούν εργασίες διευθέτησής του. 

Παράλληλα προβλέπεται η κατασκευή 6 κιβωτοειδών οχετών, σωληνωτών οχετών, στραγγιστηρίων κατά μήκος και κατά πλάτος της οδού, επενδεδυμένης τάφρου καθώς και τοίχων αντιστήριξης όπου κρίνεται επιβεβλημένο. Σε όλο το μήκος της παράκαμψης θα υπάρχει ηλεκτροφωτισμός και φωτεινή σηματοδότηση ενώ όλες οι εργασίες, χωματουργικές, τεχνικές, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης, ηλεκτροφωτισμού και σηματοδότησης των κόμβων καθώς και τα έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθούν με μεγάλη αυστηρότητα σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της νομαρχίας.

Όπως τόνισε ο νομάρχης κ. Λουκάς Κατσαρός, η παράκαμψη Ομολίου αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο βήμα ολοκλήρωσης του παραλιακού άξονα στον οποίο ο νομός επενδύει πολλά για την ανάπτυξη του τουρισμού.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ