Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020
x

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ

Ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης στέλνει ενημερωτική επιστολή προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και βουλευτές της Θεσσαλονίκης.

Ενημερωτική επιστολή προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης απέστειλε ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου του ΥΠΕΘΑ για το στρατόπεδο Καρατάσιου, σύμφωνα με το οποίο ο αρμόδιος υπουργός έχει γίνει αποδέκτης έντονου ενδιαφέροντος για το ακίνητο από φορείς αξιοποίησης ακινήτων, developers, επενδυτικά σχήματα και εταιρείες διαφόρων δραστηριοτήτων.

Ο κ. Δεμουρτζίδης επισημαίνει πως με το έγγραφο του ΤΕΘΑ «τίθενται διάφορα θέματα υπονόμευσης των ενεργειών του Δήμου Παύλου Μελά σχετικά με τη διαχείριση και αξιοποίηση των ανενεργών πρώην στρατοπέδων Παύλου Μελά και Καρατάσιου», χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον σχολιασμό του Ταμείου ως «παντελώς άστοχο». Στη μακροσκελή επιστολή του διευκρινίζει τις ενέργειες του δήμου σχετικά με την οριστική παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου Καρατάσου και την αξιοποίησή του από τον Δήμο και παραθέτει τις ενέργειες στο πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά του οποίου η παραχώρηση ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2017.

Αναλυτικά η επιστολή του δημάρχου Παύλου Μελά:

Σταυρούπολη 09 - 07 - 2019

Αρ.Πρωτ. 33166

Θέμα: Διαχείριση και αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων Παύλου Μελά και Καρατάσιου

Σχετ.: Το υπ.αριθμ. Φ 914.2/15/16/3733

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο του ΤΕΘΑ τίθενται διάφορα θέματα υπονόμευσης των ενεργειών του Δήμου Παύλου Μελά σχετικά με τη διαχείριση και αξιοποίηση των ανενεργών πρώην στρατοπέδων Παύλου Μελά και Καρατάσιου. Το παρόν έγγραφο συντάσσεται προκειμένου να διευκρινιστούν και να απαντηθούν τα θέματα που θέτει το εν λόγω του ΤΕΘΑ.

Με το υπ.αριθμ.πρωτ. 12908/15-03-2019 έγγραφο μας, σας κοινοποιήσαμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης που υιοθέτησε ο Δήμος μας προκειμένου να σχηματοποιηθούν οι προτάσεις για την διεκδίκηση του χώρου. Η διαδικασία αυτή περιελάβανε εκτεταμένες παρουσιάσεις – συζητήσεις – διαβουλεύσεις και συναντήσεις συνδημιουργίας με θέμα το μέλλον του πρώην στρατοπέδου. Στις διεργασίες αυτές συμμετείχαν πολίτες, θεσμικοί φορείς της πόλης και συλλογικά σχήματα της κοινωνίας των πολιτών. Τα παραπάνω έλαβαν χώρα τους τελευταίους δέκα μήνες και ολοκληρώθηκαν με τη στοιχειοθέτηση ενός συνοπτικού τεύχους προτάσεων καθώς και με την έκδοση ομόφωνης απόφασης ΔΣ του Δήμου Παύλου Μελά επί του τελικού κειμένου διεκδίκησης. Με την κοινοποίηση των δεδομένων αυτών ζητούσαμε την οριστική παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου και την αξιοποίησή του από τον Δήμο μας και την κοινότητα των πολιτών που από κοινού δραστηριοποιούνται τόσα χρόνια, φροντίζουν και δίνουν ζωή στον χώρο.

Με το παραπάνω σχετικό απαντητικό έγγραφό σας, απορρίπτονται οι προτάσεις του Δήμου μας για παραχώρηση της έκτασης και αξιοποίησή του με κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις και καλούμαστε να συναινέσουμε σε μια αδιευκρίνιστου χαρακτήρα «αξιοποίηση» του «ακινήτου».

Υπενθυμίζουμε αρχικά ότι η ιδιοκτησία της γης του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου (ΑΚ 11978 ανταλλάξιμο κτήμα) διεκδικείται τόσο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσο και από το Υπουργείο Οικονομίας. Παράλληλα ο δήμος Παύλου Μελά έχει αναπτύξει, τα τελευταία 15 χρόνια, κοινόχρηστες και κοινωφελείς υποδομές και χρήσεις σε τμήμα της έκτασης 120 περίπου στρεμμάτων (βλ. σχετικά το υπ.αριθμ.πρωτ. 49377/19-09-2017 έγγραφο μας). Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι το πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου του οποίου η πλούσια σε πράσινο, ελεύθερη έκτασή έχει εκκενωθεί από τις στρατιωτικές χρήσεις και δραστηριότητες εδώ και δεκαπέντε χρόνια (από το 2003), αποτελούσε ένα από τα 46 άμεσα αποδεσμευόμενα στρατόπεδα που θα παραχωρούνταν στην τοπική αυτοδιοίκηση προς αξιοποίηση σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Στρατηγικής Αναδιάταξης Στρατοπέδων που συντάχθηκε με την συνεργασία ΥΕΑ – ΥΠΕΧΩΔΕ το 1999. Στα είκοσι χρόνια που μεσολάβησαν έως σήμερα, η διεκδίκηση του συγκεκριμένου χώρου παρέμεινε ένα πάγιο αίτημα μας και ειδικά από την στιγμή που η συγκεκριμένη γη θα μπορούσε να καλύψει τα μεγάλα ελλείμματα του κοινόχρηστου χώρου της πόλης μας και να προσθέσει κρίσιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις πολιτικές της βιώσιμης ανάπτυξης που αποτελεί στόχο όλων των επιπέδων διοίκησης. Ακολουθώντας αυτές τις πάγιες πεποιθήσεις, με τη συνέργεια των πολιτών μας και την ομόφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, σας ενημερώνουμε ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε, ούτε να επιτρέψουμε, οποιαδήποτε πρόταση παρεκκλίνει (ως προς τα αναπτυξιακά της χαρακτηριστικά) με την εν θεσμική ισχύ απόφασή μας για κατοχύρωση κατ’ ελάχιστο του 75% πρασίνου επί του συνόλου της διαθέσιμης γης (όπως αυτή ενσωματώνεται στο υπό ολοκλήρωση ΓΠΣ Πολίχνης).

Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται επίσης ότι δεν υφίστανται δείγματα αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά του οποίου η παραχώρηση ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2017. Σας ενημερώνουμε ότι από τότε και έως σήμερα έχουν γίνει τα εξής:

- Ολοκληρώθηκε το «Στρατηγικό σχέδιο μετατροπής του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά σε χώρο πρασίνου μητροπολιτικής εμβέλειας» μετά από εξάμηνη διαβούλευση δια μέσω της οποίας ενσωματώσαμε στον σχεδιασμό τις απόψεις των φορέων της πόλης μας.

- Προετοιμάζετε εντατικά και βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης η μεταβίβαση στο ΤΕΘΑ και κατά κυριότητα, 83 διαμερισμάτων εκ της περιουσίας μας και εις αντάλλαγμα της έκτασης του πρώην στρατοπέδου.

- Εκπονήθηκε η μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά (ΜΠΠΜ) και αναμένεται να συζητηθεί κατά προτεραιότητα από το Δημοτικό Συμβούλιο της νέας δημοτικής περιόδου.

- Εκπονήθηκε η μελέτη του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και προεγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή του ΥΠ.ΕΝ

- Εκπονήθηκε η μελέτη «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του ΜΠΠΜ» (περιλαμβάνει τοπογραφική, αρχιτεκτονική, στατική, Η/Μ, πρασίνου, γεωτρήσεων σε επίπεδο οριστικής και τευχών δημοπράτησης) που προωθήθηκε προς έγκριση σε διάφορους εμπλεκόμενους φορείς οπότε και εξασφαλίστηκαν 17 αδειοδοτήσεις του αντίστοιχου έργου.

- Υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης σε σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και εκδόθηκε τελικά η υπ.αριθμ. 3386/11-06-2019 απόφαση (ΑΔΑ 66Η27ΛΛ-3ΚΨ) για ένταξη προς χρηματοδότηση έργου προϋπολογισμού 19.906.013,38 ευρώ. Στο έργο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι βασικές εργασίες μετατροπής του περιβάλλοντα χώρου του στρατοπέδου σε μητροπολιτικό πάρκο. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022.

- Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ περίπου για υποστήριξη των μελετών αποκατάστασης και επανάχρησης του διατηρητέου κτίσματος στρατωνισμού με διακριτικό τίτλο Α2, εμβαδού 3.700 τ.μ., οπότε και επιδιώκεται εντατικά η ολοκλήρωση ωρίμανσης έργου με τίτλο «Δημιουργική επανάχρηση κτηρίου στρατωνισμού και μητροπολιτικού πάρκου (πρώην στρατοπέδου) Παύλου Μελά».

- Υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης και εκδόθηκε τελικά η υπ.αριθμ. 7500/2530/Α3/19-11-2018 απόφαση για ένταξη προς χρηματοδότηση του έργου «Δημιουργική επανάχρηση κτηρίου στρατωνισμού και μητροπολιτικού πάρκου (πρώην στρατοπέδου) Παύλου Μελά» συνολικού ύψους 2.500.000 ευρώ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022.

- Προωθούνται εντατικά διάφορες άλλες διοικητικές ενέργειες για επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδιασμού (εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας του ΜΠΠΜ, υποβολή άλλων προτάσεων χρηματοδότησης κλπ.)

Από τη συνοπτική λίστα των παραπάνω γίνεται καταφανής η σοβαρότητα, η συνέπεια και η εντατικότητα με την οποία επιδιώκουμε την αξιοποίηση του χώρου προς το δημόσιο όφελος των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Υπό αυτά τα δεδομένα – που είναι ήδη ευρύτατα γνωστά στο κοινό της πόλης μας – απορρίπτουμε τον σχετικό σχολιασμό σας ως παντελώς άστοχο.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Δεμουρτζίδης
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ