Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021
x

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΑΚΥΡΩΣΕ Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Η απόφαση, η οποία είναι στη διάθεση της Voria.gr, κρίνει ως μη νόμιμες και άρα ακυρωτέες ορισμένες ρυθμίσεις της Κανονιστικής

Σε μερική ακύρωση της Κανονιστικής Απόφασης του δήμου Θεσσαλονίκης η οποία ρυθμίζει τους όρους κατάληψης του δημόσιου χώρου από τα τραπεζοκαθίσματα προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.

Η σχετική 10σελιδη απόφαση η οποία φέρει την υπογραφή του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Γιάννη Σάββα κοινοποιήθηκε προχθές στο δήμο Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση, η οποία είναι στη διάθεση της Voria.gr, κρίνει ως μη νόμιμες και άρα ακυρωτέες ορισμένες ρυθμίσεις της Κανονιστικής οι οποίες ήδη υλοποιούνται και αφορούν συγκεκριμένους δρόμους και πλατείες. Ειδικότερα, θεωρεί ως μη σύννομη και συνεπώς ακυρωτέα:

1. Τη διάθεση κοινοχρήστου χώρου για έκθεση εμπορευμάτων στην αγορά Βλάλη, όπου ο δήμος επιτρέπει την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου, γύρω από τις κολώνες.

2. Τις καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων στον πεζόδρομο της Σπανδωνή όπου προβλέπεται: α) Για το τμήμα της από την οδό Ερμού (αρχή) έως την οδό Ασκητού, τοποθέτηση
εμπορευμάτων-τραπεζοκαθισμάτων μόνο προς τον τοίχο των καταστημάτων και συνολικού πλάτους μισού (0.50) μ. (όχι προς τα παρτέρια και ανάμεσα σ’ αυτά) και β) Για το Τμήμα από Ασκητού έως Σολωμού (τέλος), την τοποθέτηση εμπορευμάτων-τραπεζοκαθισμάτων, μόνο κατά μήκος των φωτιστικών στύλων και ανάμεσα σ’αυτά, συνολικού πλάτους ενός μέτρου.

3. Τη διάταξη που προβλέπει όλα ανεξαιρέτως τα καταστήματα που υπάρχουν στην οδό Νίκης να αναπτύσσουν στα πεζοδρόμια τραπεζοκαθίσματα μόνο προς τον τοίχο (των καταστημάτων) και πλάτους έως 1,50 μέτρων.

Και οι τρεις αυτές διατάξεις κρίνονται ακυρωτέες καθώς, σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης, εδράζονται σε γνωμοδοτήσεις της Τροχαίας Θεσσαλονίκης οι οποίες εκδόθηκαν την περίοδο από το 1997 έως το 2005. “Κατά συνέπεια δεν μπορούν να θεωρηθούν επίκαιρες, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος της μεταβολής με το χρόνο των συνθηκών στο κέντρο της πόλης, με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής”.

Επιπροσθέτως, η Αποκεντρωμένη μνημονεύει μεταγενέστερη υπουργική απόφαση του 2009 με την οποία θεσπίστηκε “η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών ελάχιστου πλάτους 1,50 μ. σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των πόλεων που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, καθώς και η ελεύθερη ζώνη ελάχιστου πλάτους 3,5 μ. για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης στους προδρόμους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ανωτέρω διάταξη. Κατά συνέπεια, η εξασφάλιση της τήρησης της νεότερης νομοθεσίας σχετικά με την κυκλοφορία των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους αποτελεί πρόσθετο λόγο για την ακύρωση των ρυθμίσεων της υπό κρίση απόφασης που στηρίζονται στα ανωτέρω έγγραφα της Δ/νσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης”.

Τσιμισκή, Εγνατία, Δ. Γούναρη

Με την ίδια απόφαση της Αποκεντρωμένης ακυρώνονται επίσης οι διατάσεις της κανονιστικής με τις οποίες:

▪ Απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σταντ ή εμπορευμάτων στις οδούς Τσιμισκή (1 – τέλος, 2 - τέλος), Εγνατία εκτός από τους αριθμούς 4, 6, 22, 24, 26, 27
και 29 (εσοχή της οδού Αντιγονιδών), 117, 119, 121, 123, 156, 158, 160 (πλ. Σιντριβανίου).

▪ Απαγορεύεται η έκδοση αδειών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στο τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Αγνώστου Στρατιώτη, Ολύμπου, Μακεδονικής Αμύνης και
Φιλίππου. Χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο πλακόστρωτο τριγωνικού σχήματος που βρίσκεται στη γωνία
της οδού Ολύμπου με τον πεζόδρομο της Αγνώστου Στρατιώτου, έξω από την περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς και στην οροφή βοηθητικού
κτίσματος του χώρου, ύστερα από σχετική έγκριση της ΕΦΑΠΟΘ.

▪ Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Δημητρίου Γούναρη για το τμήμα αυτής από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Τσιμισκή, για λόγους αισθητικής
και ευταξίας. Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα μεταξύ των οδών Απελού και Δημητρίου Γούναρη».

Σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη “οι ρυθμίσεις τυγχάνουν μη νόμιμες και ακυρωτέες διότι, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των προσκομισθέντων στοιχείων από τον Δήμο, δε γίνεται σαφής και ειδική περιγραφή των πραγματικών συνθηκών, οι οποίες επικρατούν στις αναφερόμενες στις ρυθμίσεις της απόφασης οδούς, με αποτέλεσμα να αιτιολογείται ανεπαρκώς η απόλυτη απαγόρευση χορήγησης αδειών σε αυτές τις οδούς. Οι ρυθμίσεις αυτές θα έπρεπε να αιτιολογούνται ειδικά, διότι επιδρούν στην οικονομική ζωή και τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς οδηγούν σε άνιση μεταχείριση μεταξύ αυτών, περαιτέρω δε, η διαφορετική μεταχείριση των καταστημάτων σε συγκεκριμένες οδούς-περιοχές θα έπρεπε να αιτιολογείται επαρκώς με αναφορά στις συνθήκες που επικρατούν στις οδούς από πλευράς ασφάλειας και κυκλοφορίας πεζών, που δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση”.

Άξονας και πλατεία Αριστοτέλους

Μη σύννομη κρίθηκε και η διάταξη περί μη χορήγησης αδειών χρήσης κοινοχρήστου χώρου εντός της πλατείας Καούδη (περιοχή Μαρτίου), αλλά και για τη μη τοποθέτηση εμπορευμάτων στους κοινόχρηστους χώρους του άξονα της οδού και της πλατείας Αριστοτέλους, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων των οδών Βατικιώτη και Βλάλη στα οποία εντοπίζονται οι πλευρικές όψεις των κτιρίων της οδού Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη οι ρυθμίσεις αυτές είναι ακυρωτέες διότι, δεν έλαβαν υπόψη “τις επικρατούσες πραγματικές συνθήκες”, “με αποτέλεσμα να αιτιολογείται ανεπαρκώς η απόλυτη απαγόρευση χορήγησης αδειών σε συγκεκριμένες οδούς”. Επισημαίνεται, επιπλέον ότι “οι ρυθμίσεις αυτές θα έπρεπε να αιτιολογούνται ειδικά, διότι επιδρούν στην οικονομική ζωή και τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς οδηγούν σε άνιση μεταχείριση μεταξύ αυτών, περαιτέρω δε, η διαφορετική μεταχείριση των καταστημάτων σε συγκεκριμένες οδούς-περιοχές θα έπρεπε να αιτιολογείται επαρκώς με αναφορά στις συνθήκες που επικρατούν στις οδούς
από πλευράς ασφάλειας και κυκλοφορίας πεζών, που δεν συμβαίνει στην προκειμένη
περίπτωση”.

Υπό ανάπλαση πλατείες

Η Αποκεντρωμένη θεωρεί ακυρωτέα και τη διάταξη της Κανονιστικής σύμφωνα με την οποία «δεν χορηγούνται άδειες κατάληψης κοινοχρήστου χώρου σε πεζοδρόμους και πλατείες που βρίσκονται υπό ανάπλαση”. Ως λόγο ακυρότητας επικαλείται ότι οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται από το δημοτικό συμβούλιο, ενώ σύμφωνα με την Κανονιστική η αρμοδιότητα αυτή “μεταφέρεται λανθασμένα στην εκπόνηση της σχετικής μελέτης (με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας)”.

Τέλος, η Αποκεντρωμένη ακυρώνει και τη ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι “σε πεζοδρόμους και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας το κινητό προστέγασμα (σ.σ. τέντα) θα πρέπει να αφήνει κατ΄ελάχιστο ύψος τρία μέτρα από το πλακόστρωτο, ώστε να μην εμποδίζει την κίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και φορτοεκφόρτωσης…». Η ρύθμιση κρίθηκε μη νόμιμη και ακυρωτέα διότι έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 2 της ΥΑ 5207/2009 με το οποίο ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «στους πεζοδρόμους και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50μ για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ’ ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της». Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που στους πεζοδρόμους η προβλεπόμενη ζώνη για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης κ.λπ. πρέπει να παραμένει ακάλυπτη καθ’ ύψος, δεν νοείται να ορίζεται με την κανονιστική απόφαση ότι το κινητό προστέγασμα στο μέτωπο των καταστημάτων πρέπει να απέχει κατ΄ελάχιστο ύψος τρία μέτρα από το πλακόστρωτο”.

Η Voria.gr επικοινώνησε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιώργο Αβαρλή ο οποίος περιορίστηκε να δηλώσει ότι “οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου μελετούν το σκεπτικό της ακυρωτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης” και ότι “ο δήμος, ως έχων έννομο συμφέρον, θα επιδιώξει την ανατροπή της προσφεύγοντας ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152”.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ