Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018
x

ΔΗΜΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΑΝ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΕΚΑΤ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Θεσσαλονίκης κάλεσε τους δημότες να αξιοποιήσουν τις νέες διατάξεις και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Περίπου 800 πολίτες έχουν ρυθμίσει τις οφειλές προς τον δήμο Θεσσαλονίκης, κάνοντας χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης για αποπληρωμή των χρεών προς τους ΟΤΑ σε έως και 100 δόσεις.

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Οικονομικών Άννα Αγγελίδου-Πολυχρονιάδου, από την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου, στις 9 Αυγούστου έως και αρχές Οκτωβρίου έχει ρυθμιστεί ποσό οφειλών προς τον δήμο, περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Η κ. Αγγελίδου κάλεσε τους δημότες να αξιοποιήσουν τις νέες διατάξεις και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Έκανε λόγο για έναν ευεργετικό νόμο, με τον οποίο ο οφειλέτης απαλλάσσεται από πρόστιμα και προσαυξήσεις.

«Δεν έχει λήξει το δικαίωμα του πολίτη. Πρέπει να επισπεύσουν και να ρυθμίσουν τα χρέη τους καθώς η ρύθμιση λήγει στις 30 Νοεμβρίου. Μπορούν οι δημότες να έρθουν στον δήμο και να ζητήσουν τη ρύθμιση των οφειλών τους», υπογράμμισε. Όπως τόνισε η αρμόδια αντιδήμαρχος, με αυτό τον τρόπο, οι δημότες «δεν θα έχουν τον εφιάλτη μήπως ο δήμος κάνει κατάσχεση των λογαριασμών τους ή τους στερήσει τη φορολογική τους ενημερότητα».

Η κ. Αγγελίδου ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που δε ρυθμίζονται οι οφειλές ο δήμος και η αρμόδια υπηρεσία, είναι υποχρεωμένοι να λάβουν μέτρα, όπως κατασχέσεις ή στέρηση ενημερότητας. «Σε διαφορετική περίπτωση οι υπάλληλοι του δήμου διώκονται για απιστία και παράβαση καθήκοντος», σημείωσε.

Αναλυτικά η νέα ρύθμιση για τις οφειλές προς ΟΤΑ

Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και 2 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά 100%,
β) αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά 80 %,
γ) αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά 70%,
δ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά 60%,
ε) αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά 50%.

Σημειώνεται ότι μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή
β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα, στο 2ο όροφο, Τμήμα Ταμείου (γραφ. 223) και μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2313317561, 2313317562, 2313317564, 2313317566, 2313317568, 2313317569, 2313317571, 2313317572 , 2313317586 , 2313317621 και 2313317627).
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ