Τρίτη 20 Αυγούστου 2019
x

ΔΥΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Τα δύο νέα καλαθοφόρα οχήματα έχουν δυνατότητα ανύψωση 13 και 15 μέτρα αντίστοιχα, ενώ διαθέτουν αντιηλεκτροπληξιακό καλάθι.

Δύο νέα καλαθοφόρα οχήματα προστέθηκαν στο στόλο των οχημάτων του Δήμου Δέλτα, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα των υπηρεσιών για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τα συγκεκριμένα οχήματα προορίζονται ιδίως για εργασίες ηλεκτροφωτισμού. Έχουν δυνατότητα ανύψωση 13 και 15 μέτρα αντίστοιχα, ενώ διαθέτουν αντιηλεκτροπληξιακό καλάθι. Είναι οχήματα τελευταίας τεχνολογίας «euro 6», με ηλεκτρονικούς αισθητήρες και χειρισμούς, ευέλικτα γιατί έχουν μικρό όγκο, τριών θέσεων για τη μεταφορά εξειδικευμένου προσωπικού

«Τον τελευταίο χρόνο γίνεται πολύ καλή δουλειά όσον αφορά το στόλο των οχημάτων έργου και στα μηχανήματα έργου του Δήμου Δέλτα, έγινε αυτό που λέμε νοικοκύρεμα. Υπάρχει πλέον οργανωμένο γραφείο κίνησης που εκδίδει δελτίο κίνησης για όλα τα οχήματα. Υπάρχει και τμήμα συντήρησης το οποίο προγραμματίζει, επιβλέπει, ελέγχει τη συντήρηση, την επισκευή και την κίνηση των οχημάτων. Οχήματα που ήταν ακινητοποιημένα για πολλά χρόνια επισκευάστηκαν και λειτουργούν, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα μηχανήματα. Σήμερα ο στόλος περιλαμβάνει 75 οχήματα και μηχανήματα έργου και θα προσθέσουμε και άλλα, στο βαθμό που το επιτρέπουν τα οικονομικά μας. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Δέλτα είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος της Θεσσαλονίκης και επομένως οι ανάγκες είναι πολλές και καθημερινές. Στόχος μας είναι να εξυπηρετούμε τους πολίτες κάθε μέρα και καλύτερα», δήλωσε ο δήμαρχος Ευθύμιος Φωτόπουλος.   
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ