Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021
x

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 313 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ

Οι 227 προσλήψεις θα γίνουν στα δημόσια ΙΕΚ και οι υπόλοιπες 86 προσλήψεις αφορούν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας - Δείτε αναλυτικά.

Επιπλέον 313 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας για τις ανάγκες στις εκπαιδευτικές δομές της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) για το διδακτικό έτος 2020-2021, ενέκριναν οι υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών, Τάκης Θεοδωρικάκος και Χρήστος Σταϊκούρας αντίστοιχα, ύστερα από αίτημα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι 227 προσλήψεις θα γίνουν στα δημόσια ΙΕΚ και θα είναι πλήρους απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, δηλαδή από 1 Οκτωβρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2021.

Οι υπόλοιπες 86 προσλήψεις αφορούν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, μερικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου 2021.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ