Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020
x

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Με ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις προειδοποιεί τους οδηγούς και όσους χρησιμοποιούν κρατικά αυτοκίνητα και παραβαίνουν κανόνες και διαπράττουν σοβαρές παραβάσεις ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκο

Με ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις προειδοποιεί τους οδηγούς και όσους χρησιμοποιούν κρατικά αυτοκίνητα και παραβαίνουν κανόνες και διαπράττουν σοβαρές παραβάσεις ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, με εγκύκλιο που απέστειλε προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και με αφορμή αναφορές υπηρεσιών, καθώς και καταγγελίες πολιτών και φορέων για κρατικά αυτοκίνητα.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, οι καταγγελίες αφορούν τη μη τήρηση των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τη μη χρησιμοποίηση ζώνης ασφαλείας, τη χρησιμοποίηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου από μη δικαιούμενα πρόσωπα, τη χρησιμοποίηση περισσοτέρων υπηρεσιακών αυτοκινήτων από πρόσωπα που δικαιούνται ένα και μόνο αυτοκίνητο, την παράλειψη να φέρουν μαζί τους τα συνοδευτικά έγγραφα (Διαταγή Πορείας και Δελτίο Κίνησης), τη στάθμευση και διανυκτέρευση αυτών παρανόμως σε μη ασφαλή και φυλασσόμενο δημόσιο χώρο και τη χρησιμοποίηση παρανόμως κρατικών αυτοκινήτων από πλήθος υπηρεσιακών παραγόντων, προκειμένου να τους μεταφέρουν από την οικία τους στην υπηρεσία ή και για προσωπικές ακόμα εξυπηρετήσεις των ιδίων και των οικογενειών τους κ.λ.π.

Τονίζεται δε ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων υπενθυμίζονται προς τους αρμόδιους οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και οι οποίες απαρέγκλιτα πρέπει να τηρούνται, ενώ επισημαίνεται ότι οι παραβάτες θα έχουν ποινικές και πειθαρχικές επιπτώσεις.

Οι υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες:

- Να τηρούν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

- Να μην κινούν τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα στις λεωφορειολωρίδες.

- Το αυτοκίνητο να χρησιμοποιείται μόνο για εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχει παραχωρηθεί.

- Να μη μεταφέρουν πρόσωπα και πράγματα άσχετα προς την υπηρεσία ή μέλη οποιωνδήποτε οργανώσεων ή συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα των εξυπηρετούμενων προσώπων ή των ιδίων των οδηγών.

- Να μην κινούνται εκτός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας της υπηρεσίας και να μην κυκλοφορούν σε ημέρες (Σάββατα, Κυριακές, γιορτές και αργίες) και σε χρόνο που απαγορεύεται.

- Να εφοδιάζονται πριν από την κίνηση του αυτοκινήτου με νόμιμη «Διαταγή πορείας» και να τηρούν το «Δελτίο κίνησης» του αυτοκινήτου νομότυπα κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

- Να φροντίζουν για την νόμιμη στάθμευση και διανυκτέρευση του αυτοκινήτου.

- Να μην αρνούνται τον έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και να παρέχουν τα ακριβή στοιχεία χωρίς παρεμβολή δυσχερειών.

Επίσης, αναφέρεται ότι όσοι οδηγούν κρατικό αυτοκίνητο θα υπογράψουν σε σχετική κατάσταση και δίπλα στην υπογραφή τους θα γράψουν το όνομά τους, τον αριθμό, τον τύπο και τον κυβισμό του αυτοκινήτου που οδηγούν. Η κατάσταση αυτή θα τηρείται στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας, αντίγραφο δε αυτής θα πρέπει να αποσταλεί στο υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ/νση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών- Βας. Σοφίας 15 Αθήνα), εντός του μηνός.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ