Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020
x

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΦΡΟ 66 ΚΑΙ ΛΟΥΔΙΑ

Την εκπόνηση Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης για την Τάφρο 66 και τοβ Λουδία ανακοίνωσε η γενική γραμματέας της περιφέρειας, Μαρία Λιονή.

Την εκπόνηση Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων μόνιμου χαρακτήρα και την υιοθέτηση έργων βελτίωσης της κατάστασης της Τάφρου 66 και του Λουδία ανακοίνωσε η η γενική γραμματέας της περιφέρειας, Μαρία Λιονή, στη συνάντηση που είχε χτες με τους νομάρχες Πέλλας και Ημαθίας, με υπηρεσιακά στελέχη των δυο Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

«Για να προχωρήσουμε σε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, οφείλουμε να μην κάνουμε αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά να βασιστούμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Κι αυτό ακριβώς θα εκπονήσουμε ως περιφέρεια, για να κλείσουμε αυτήν την πληγή. Και μάλιστα θα προσπαθήσουμε να δεσμεύσουμε τα απαιτούμενα κονδύλια από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007 – 2013, ύστερα από συνεννόηση με το υπουργείο Περιβάλλοντος. Το Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο, πέρα από τεχνικά έργα θα προτείνει και την εγκατάσταση ενός συστήματος διαρκούς παρακολούθησης, ελέγχου και διαχείρισης της ποσότητας και ποιότητας των νερών, αλλά και παρεμβάσεις βελτίωσης συνολικά της περιοχής των δύο καναλιών, ώστε να αποκτήσει και αναπτυξιακή διάσταση το εγχείρημα, κάνοντας τα δυο κανάλια επισκέψιμα», ανέφερε η κ. Λιονή.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εξέταση των ζητημάτων που αφορούν στην προστασία από τη ρύπανση των δυο στραγγιστικών καναλιών. Διατυπώθηκαν οι απόψεις πάνω στο χρόνιο πρόβλημα της ρύπανσης κυρίως από τις βιομηχανίες και τα εργοστάσια που λειτουργούν σε μόνιμη ή εποχιακή βάση στους δύο νομούς, αλλά κι από τις αγροτικές δραστηριότητες.

Η κ. Λιονή επεσήμανε πως θα πρέπει να υπάρξει αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας περί διάθεσης των αποβλήτων από όλους και σε όλη τη διάρκεια του έτους και ειδικά το καλοκαίρι, όταν τα δυο «τροποποιημένα υδάτινα σώματα» δέχονται και τις μεγαλύτερες πιέσεις. Ειδικά το διάστημα που λειτουργούν οι εταιρίες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (κονσερβοποιίες) και παράλληλα γίνονται οι αρδεύσεις των καλλιεργειών, οι έλεγχοι των συναρμόδιων φορέων για τον περιορισμό της ρύπανσης θα πρέπει να είναι διαρκείς και ενδελεχείς.

Σύσκεψη για την πορεία των έργων στους νομούς

Σύσκεψη με όλους τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης των επτά νομών της Κεντρικής Μακεδονίας είχε η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία Λιονή.

Η σύσκεψη είχε ως αντικείμενο την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων στους νομούς, που υλοποιούνται είτε με ευθύνη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, είτε με ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η κ. Λιονή ζήτησε από τους προϊσταμένους να παρακολουθούν ενδελεχώς τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων, την τήρηση της νομιμότητας στη διαδικασία της χρηματοδότησης και την καλή εκτέλεσή τους.

«Ο έλεγχος νομιμότητας των συμβάσεων είναι προαπαιτούμενο της διαφανούς και ορθής υλοποίησης των έργων. Ειδικά στις περιπτώσεις των απευθείας αναθέσεων, οι Διευθύνσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεχτικές και να ελέγχουν την τήρηση όλων των προβλεπομένων από τους νόμους. Ο κατακερματισμός των έργων, το ‘σπάσιμο’ ενός έργου σε τμήματα, όταν δεν παρίσταται ανάγκη, και η εκτέλεση των εργασιών με εργολαβίες που προκύπτουν από απευθείας αναθέσεις πρέπει να περνούν από το μικροσκόπιο των υπηρεσιών, προκειμένου να προφυλάξουμε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση από κακόπιστες κριτικές και σχόλια, αλλά πρωτίστως να διαφυλάξουμε την τήρηση της νομιμότητας και το σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, που στις μέρες μας είναι δυσεύρετο», δήλωσε η γενική γραμματέας.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ