Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020
x

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΗΣ ΑΓΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Το ίδρυμα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Perrotis College διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τα προγράμματα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα προγράμματα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Ιουλίου στις 19:00 στο Aliki Perroti Educational Centre στο campus της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Κατά τη διάρκειά της, στελέχη του Perrotis College θα αναπτύξουν διεξοδικά τα προγράμματα, το ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιεχόμενο τους, τις προοπτικές και φυσικά τα δίδακτρα και τις διαθέσιμες υποτροφίες.

Το Perrotis College είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, μέρος της ευρύτερης οικογένειας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, το οποίο προσφέρει πρακτική, θεωρητική, επιστημονική και τεχνική γνώση στους τομείς της γεωπονίας, του περιβάλλοντος και των επιστημών ζωής. Από τον Σεπτέμβριο του 2017 εισήλθε στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση προσφέροντας πτυχία Master of Science (M.Sc.):

•    New Food Product & Business Development.

•    Marketing for the Agro - Food Sector.

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παρέχει την ευκαιρία για σύγχρονη γνώση σε ραγδαία εξελισσόμενους τομείς. Οι σπουδαστές της χρησιμοποιούν τις σύγχρονες εξελίξεις στην αγροβιολογική έρευνα για την ανάλυση των πολλών και ποικίλλων δεδομένων, πληροφοριών και εφαρμογών στην αγροτική παραγωγή και τη διατροφή που θα αποτελέσει, παράλληλα, έναυσμα για ενασχόληση με διαφορετικούς τομείς επαγγελματικής πορείας ή δημιουργία καινοτόμων επαγγελμάτων.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ