Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019
x

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕ ΤΑ ΑΒΓΑ ΕΝΟΨΕΙ ΠΑΣΧΑ

Οδηγίες και συμβουλές στους καταναλωτές για το τι πρέπει να προσέξουν στην αγορά αβγών εν όψει του Πάσχα δίνει με ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ενόψει του Πάσχα που πλησιάζει και δίνει σαφείς οδηγίες προς τους καταναλωτές, για το τι πρέπει να προσέχουν με τα αβγά που θα προμηθευτούν το επόμενο διάστημα.

Οι οδηγίες του ΕΦΕΤ για τα αβγά:

1. Τα αβγά πρέπει να είναι Α’ κατηγορίας, να έχουν ωοσκοπηθεί και σημανθεί ανάλογα.

2. Όσον αφορά τα συσκευασμένα αβγά, η συσκευασία πρέπει να φέρει τις εξής πληροφορίες : Ονομασία πώλησης. Όνομα, εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του υπεύθυνου της εγκατάστασης. Κατηγορία ποιότητας (είτε “κατηγορία Α” είτε “Α”, σε συνδυασμό ή όχι με τη λέξη “φρέσκο”). Κατηγορία βάρους. Ημερομηνία ελάχιστης διατήρησης. Τον αριθμό των αβγών ανά συσκευασία. Κωδικός με τη μορφή ΑΑ / ΒΒ / ΚΚ / ΧΧΧ : —ΑΑ : μέθοδος εκτροφής (0 : βιολογικά, 1 : ελευθέρας βοσκής, 2 : αχυρώνα ή δαπέδου με στρωμνή, 3 : κλωβοστοιχίας). —ΒΒ : χώρα προέλευσης. —ΚΚ : κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί στην κάθε Περιφερειακή Ενότητα. —ΧΧΧ : αριθμός ταυτοποίησης μονάδας ωοπαραγωγών ορνίθων.

3. Τα αβγά που φέρουν την ένδειξη “extra” ή “extra φρέσκα” μπορούν να πωλούνται μόνο μέχρι την έβδομη μέρα από τη συσκευασία τους, ή την ένατη μέρα από την ωοτοκία.

4. Όσον αφορά τα αβγά που πωλούνται χύμα, είναι απαραίτητες οι παρακάτω ενδείξεις : Κατηγορία ποιότητας (είτε “κατηγορία Α” είτε “Α”, σε συνδυασμό ή όχι με τη λέξη “φρέσκο”). Κατηγορία βάρους. Ένδειξη της μεθόδου εκτροφής. Κωδικός παραγωγού. Ημερομηνία ελάχιστης διατήρησης.

5. Όσον αφορά τα αβγά που πωλούνται χύμα στις λαϊκές αγορές, δίνεται η δυνατότητα σε παραγωγούς με μικρό αριθμό ωοπαραγωγών ορνίθων να πωλούν τα αβγά χωρίς υποχρέωση σήμανσης. Σε αυτή την περίπτωση, στο σημείο πώλησης πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η επωνυμία και η διεύθυνση του παραγωγού.

6. Δεν επιτρέπεται η πώληση αβγών με ραγισμένο, σπασμένο ή λερωμένο κέλυφος. 7. Τα αβγά πρέπει να παραμένουν καθαρά, στεγνά, και να προστατεύονται από την απευθείας έκθεσή τους στον ήλιο.

8. Τα αβγά είναι προτιμότερο να φυλάσσονται εκτός ψυγείου, σε σκιερό και δροσερό χώρο. Σε περίπτωση που φυλάσσονται σε θερμοκρασία ψύξης, πρέπει να διατηρείται η αλυσίδα ψύξης μέχρι την κατανάλωσή τους.

9. Για λόγους ασφάλειας, τα αβγά πρέπει να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα εκτεθειμένα τρόφιμα για την αποφυγή επιμολύνσεων (κυρίως αποτροπή επιμόλυνσης με σαλμονέλα).

10. Το πλύσιμο των χεριών είναι απαραίτητο πριν και μετά τη χρήση αβγών.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ