Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021
x

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ

Επιθεωρητές της ΕΑΔ πραγματοποίησαν και σήμερα ελέγχους σε ιδιωτικούς φορείς υπηρεσιών υγείας για την τήρηση των διαδικασιών για τον εμβολιασμό.

Σε νέους ελέγχους σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας τριών περιοχών προχώρησαν οι επιθεωρητές ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου με σκοπό την αξιολόγηση της τήρησης των διαδικασιών ελέγχου και των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στο εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο εμβολιασμών κατά της Covid-19.

Συνολικά ελέγχθησαν 16 κλινικές, εκ των οποίων οι τέσσερις στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΕΑΔ, στη Γένεσις Μαιευτική Γυναικολογική Χειρουργική Κλινική από τον ημερήσιο προγραμματισμό δεν προσήλθαν στο ραντεβού είκοσι δύο (22) άτομα, άλλαξαν το ραντεβού δέκα τρία (13) άτομα και προσήλθαν χωρίς ραντεβού (12) δώδεκα εργαζόμενοι.

Στον Άγιο Λουκά προσήλθαν για εμβολιασμό σαράντα (40) επιπλέον εργαζόμενοι της κλινικής «Άγιος Λουκάς» καθώς και δέκα επτά (17) εργαζόμενοι του κέντρου αποκατάστασης «Αρωγή».

Οι επιθεωρητές ελεγκτές της ΕΑΔ μετέβησαν στους εξής ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας: 1. Ευρωκλινική Αθηνών, 2. Λητώ Μαιευτικό Γυναικολογικό και Χειρουργικό Κέντρο, 3. Ρέα Γυναικολογική Κλινική, 4. Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, 5. Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία», 6. Mediterraneo Hospital, 7. Ιασώ, 8. Μητέρα Ιδιωτική Γενική Μαιευτική Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική, 9. Ιατρικό Αθηνών, 10. Θεραπευτήριο Metropolitan General, 11. Μητροπολιτικό Θεραπευτήριο Metropolitan, 12. Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο (θεσ/νικη), 13. Γενική Κλινική Euromedica (θεσ/νικη), 14. Άγιος Λουκάς (θεσ/νικη), 15. Γένεσις Μαιευτική Γυναικολογική Χειρουργική Κλινική, 16. Ολύμπιο Θεραπευτήριο-Γενική Κλινική Πατρών.

Τα στελέχη της Αρχής προχώρησαν σε επιθεώρηση των χώρων, ζήτησαν τις καταστάσεις των εργαζομένων και των λοιπών επαγγελματιών που συνεργάζονται με τους παραπάνω φορείς, τις καταστάσεις με τους προς εμβολιασμό επαγγελματίες, καθώς και τον ημερήσιο προγραμματισμό εμβολιασμών ανά εμβολιαστική γραμμή. Από τα αρχικά ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου δεν διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία του εμβολιασμού. Περιπτώσεις μη προσέλευσης, αναβολής για ιατρικούς λόγους, αντιμετωπίστηκαν με τον εμβολιασμό επαγγελματιών που αναγράφονταν στις καταστάσεις εμβολιασμού των επόμενων ημερών.

Συνολικός αριθμός εμβολιασθέντων:

•    Αττική            2.205 άτομα

•    Θεσσαλονίκη            634 άτομα

•    Πάτρα                  60 άτομα

ΣΥΝΟΛΟ:       2.899 άτομα

Διαπιστώσεις κατά τον επιτόπιο έλεγχο του κλιμακίου

ΙΑΣΩ: Διαπιστώθηκε απόκλιση είκοσι τριών (23) ατόμων. Δεν προσήλθαν είκοσι (20) άτομα ενώ τρία (3) άτομα εμβολιάστηκαν σε άλλο φορέα.

Ευρωκλινική Αθηνών: Διαπιστώθηκε απόκλιση έντεκα (11) ατόμων. Δεν προσήλθαν εννέα (9) άτομα, ένα (1)άτομο ακύρωσε για ιατρικούς λόγους και ακόμα ένα (1) δεν προσήλθε λόγω καθυστέρησης προγραμματισμένου χειρουργείου.

Λητώ Μαιευτικό Γυναικολογικό και Χειρουργικό Κέντρο: Δεν έγιναν αποδεκτά στην ηλεκτρονική εφαρμογή συνολικά πέντε (5) ΑΜΚΑ εργαζομένων, στη θέση των οποίων εμβολιάστηκαν ισάριθμοι υπάλληλοι από την κατάσταση της επόμενης ημέρας.

Μητροπολιτικό Θεραπευτήριο Metropolitan: Εμβολιάστηκαν επτά (7) άτομα επιπλέον από αυτά που αναγράφονταν στην ημερήσια κατάσταση εμβολιασμού. Διενεργείται επιβεβαίωση των στοιχείων τους με τη συγκεντρωτική κατάσταση του φορέα.

Μediterraneo Hospital: Εμβολιάστηκαν επτά (7) άτομα εκτός ημερήσιου προγραμματισμού, αλλά εντός συγκεντρωτικής κατάστασης του φορέα.

Ιατρικό Αθηνών: Σε έξι (6) άτομα διαπιστώθηκε αντένδειξη εμβολιασμού ενώ πενήντα τρία (53) άτομα μετέθεσαν την ημερομηνία.

Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «ΥΓΕΙΑ»: Η διαδικασία κύλησε γρήγορα και κλήθηκαν να εμβολιαστούν άτομα (από τη συγκεντρωτική κατάσταση) επιπλέον αυτών που περιλαμβάνονταν στον ημερήσιο προγραμματισμό.

Γένεσις Μαιευτική Γυναικολογική Χειρουργική Κλινική: Από τον ημερήσιο προγραμματισμό δεν προσήλθαν στο ραντεβού είκοσι δύο ( 22) άτομα, άλλαξαν το ραντεβού δέκα τρία (13) άτομα και προσήλθαν χωρίς ραντεβού (12) δώδεκα εργαζόμενοι.

Άγιος Λουκάς: Προσήλθαν για εμβολιασμό σαράντα (40) επιπλέον εργαζόμενοι της κλινικής «Άγιος Λουκάς» καθώς και δέκα επτά (17) εργαζόμενοι του κέντρου αποκατάστασης «Αρωγή».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ