Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019
x

ΕΛΛΕΤ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΕΘ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ

Η θέση του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού επί του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την ανάπλαση της ΔΕΘ

Τη διαφωνία του με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για τη ΔΕΘ διατυπώνει το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης.

Σε ένα μακροσκελές κείμενο, το Παράρτημα παραθέτει αναλυτικά τις επιφυλάξεις του για το προτεινόμενο Σχέδιο και ζητεί μία λύση «περιβαλλοντικά και πολιτιστικά δόκιμη», η οποία, όπως υποστηρίζει, μπορεί να επιτευχθεί με τον περιορισμό αύξησης της νέας δόμησης, τον περιορισμό των χρήσεων στις προβλεπόμενες από την κύρια χρήση και ιδιαίτερα την αποφυγή δημιουργίας εμπορικού πόλου «που θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς το υφιστάμενο διάχυτο εμπορικό κέντρο» της πόλης.

Παράλληλα, ζητεί τη διατήρηση τόσο της κλίμακας όσο και των «αξιόλογων», όπως τα χαρακτηρίζει, κτηρίων του Εκθεσιακού Κέντρου, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, η κατεδάφιση πολλών από αυτά «θα στερήσει στην πόλη αξιοσημείωτα ως προς τη μορφολογία και τη λειτουργικότητά τους κτήρια».

Εγείρει, δε, ενστάσεις σχετικά με τους πράσινους χώρους, τονίζοντας ότι το πράσινο που θα δημιουργηθεί «κάθε άλλο παρά σε ένα Μητροπολιτικό πάρκο προσομοιάζει» και επισημαίνοντας ότι διακινδυνεύεται η παρομοίωση με... πρασιά.

Αναλυτικά το κείμενο:
 
«Ο χώρος της ΔΕΘ έχει υπάρξει αντικείμενο μελετών και αναθεωρήσεων σε πολλές χρονικές τομές στην ιστορία της λειτουργίας της, άλλοτε με εκσυγχρονιστικό και άλλοτε με απλό εξωραϊστικό χαρακτήρα, με αποτελέσματα που ποικίλουν ως προς τον βαθμό επιτυχίας.

Η επέμβαση που επιχειρείται σήμερα διακρίνεται για μια ριζική και «εκ θεμελίων» αναδιοργάνωση της περιοχής που καταλαμβάνει η ΔΕΘ, αντιμετωπιζόμενη ωστόσο ως «νησίδα» στο κέντρο της πόλης. Στην παρούσα πρόταση διαβλέπουμε να προτείνονται, εκτός του πρασίνου, χρήσεις τουρισμού, εκθεσιακές, εμπορικές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία τους και την κυκλοφορία οχημάτων και κοινού  στην ευρύτερη περιοχή. 

Ειδικότερα επιθυμούμε να επισημάνουμε τα παρακάτω ζητήματα, έχοντας ωστόσο ως διαρκή σκοπό την αναζωογόνηση και τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΘ, και παίρνοντας υπόψη τον διαπιστωμένα ανταγωνιστικό και καινοτόμο χαρακτήρα της. Υπενθυμίζουμε ότι το υπό εκπόνηση Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Θεσσαλονίκης προβλέπει για τον χώρο της ΔΕΘ μητροπολιτικό πάρκο και εκθεσιακές δραστηριότητες.

Διαπιστώνεται συσσώρευση διαφορετικών λειτουργιών κάθε μία από τις οποίες έλκει επιπλέον απαιτούμενες δραστηριότητες και διόδους προσέλευσης, έτσι ώστε οι χρηστικές επιφάνειες να είναι αυξημένες σε σχέση με αυτές που δηλώνονται.

Ο Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.) είναι ιδιαίτερα αυξημένος τόσο σε σχέση με τον έως τώρα τυπικά πραγματοποιημένο, όσο και σχετικά με τον Σ.Δ. του γειτνιάζοντα αστικού ιστού, καθώς στον προτεινόμενο θα προστεθούν υπόγειοι χώροι με κύριες χρήσεις και, κυρίως, υψηλά κτίρια. Εφόσον μάλιστα η πολεοδόμηση αντιμετωπισθεί σαν επέκταση, ο συνολικός Σ.Δ. 0,6 προσεγγίζει τον ανώτατο επιτρεπόμενο σε μια περιοχή περιβαλλοντικά προβληματική και κορεσμένη ως προς το  οικοδομικό απόθεμα.
 
Συναφές με το προηγούμενο ζήτημα είναι και τα επιτρεπόμενα ύψη των κτιρίων που αλλοιώνουν την κλίμακα του χώρου. Ιδιαίτερα αναφέρουμε το ξενοδοχείο που τείνει να ανταγωνιστεί υφιστάμενα ιστορικά πλέον κτίσματα, αρχαιολογικά μνημεία ή έργα τέχνης.

Ο κυρίαρχος χαρακτήρας της ΔΕΘ είναι ο εκθεσιακός, εφόσον παραδεχτούμε ότι δεν  αναφερόμαστε σε μητροπολιτικό πάρκο, όπως ευαγγελίζεται η πρόταση. Ακόμα και σ’ αυτήν την περίπτωση, οι εμπορικές χρήσεις μπορούν να είναι συναφείς μόνο με τον γενικό χαρακτήρα και να αποφευχθεί η δημιουργία εμπορικού πόλου σε θέση μάλιστα εξαιρετικά ακατάλληλη από πλευράς τροφοδοσίας, αλλά και ανταγωνιστική προς το υφιστάμενο διάχυτο εμπορικό κέντρο. Συγχρόνως δεν είναι απόλυτα διάφανο το ζήτημα της συνεχούς λειτουργίας της ΔΕΘ με θεματικές εκθέσεις που συχνά είναι ταυτόχρονες, λόγω των επί πλέον λειτουργιών που προβλέπονται από το ΕΧΣ.

Οι νέες λειτουργίες που οπωσδήποτε θα ακολουθούν τις σύγχρονες απαιτήσεις και προδιαγραφές σε ζητήματα κυκλοφορίας, θα αυξήσουν τον κυκλοφοριακό φόρτο και μάλιστα σε κεντρικές αρτηρίες, όπως η Εγνατία, Αγγελάκη και Γ΄ Σεπτεμβρίου, ενώ οι προβλεπόμενοι χώροι  στάθμευσης θα λειτουργήσουν ως πόλοι έλξης επιπλέον οχημάτων προς το κέντρο της πόλης, ζήτημα καθόλου επιθυμητό.

Καθώς προβάλλει πρώτιστα η οικοδόμηση της έκτασης, το Πράσινο που θα δημιουργηθεί κάθε άλλο παρά σε ένα Μητροπολιτικό πάρκο προσομοιάζει. Διακινδυνεύοντας την παρομοίωση με πρασιά, με την οικοδομική έννοια του όρου, δεν μπορεί να διασφαλίσει τα θεσμοθετημένα πρότυπα και αναλογίες πρασίνου, προκειμένου να χαρακτηρισθεί και να λειτουργήσει ως αστικό πράσινο και πολύ περισσότερο με χαρακτήρα μητροπολιτικό.

Ο χώρος της ΔΕΘ, δεν διασφαλίζει τυχόν μελλοντική επέκτασή της, λόγω νέων τεχνολογιών, σε βάρος του πρασίνου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το σενάριο μιας πιθανής και μακροπρόθεσμης προοπτικής μεταφοράς της ΔΕΘ εκτός του μητροπολιτικού κέντρου, οδηγούν στο να περιορισθούν οι προβλέψεις του ΕΧΣ στα απολύτως αναγκαία νέα εκθεσιακά κτίρια που θα προκύψουν μέσα από αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και συγχρόνως θα είναι βιοκλιματικά και ευέλικτα ως προς τα υλικά και τη δομή τους. 

Είναι γνωστό ότι πολλά από τα υφιστάμενα κτίρια είναι έργα αξιόλογων αρχιτεκτόνων και ενδιαφέροντα δείγματα της διαχρονικότητας της διεθνούς ή και τοπικής αρχιτεκτονικής και καθιστούν την περιοχή ένα είδος έκθεσης αρχιτεκτονικής τυπολογίας. Η κατεδάφιση πολλών από αυτά, όπως έγινε και στο παρελθόν, θα στερήσει την πόλη, όπου να θυμίσουμε ότι λειτουργούν ιστορικές σχολές Πολυτεχνείου, από αξιοσημείωτα ως προς την μορφολογία και τη λειτουργικότητά τους κτίρια. Επομένως η αξιολόγηση και αποκατάσταση όσων κτιρίων κριθούν ανάλογα, είναι ενέργεια που θεωρούμε απαραίτητη να προηγηθεί των τελικών συμπερασμάτων.

Συμπερασματικά πιστεύουμε ότι, με τον περιορισμό αύξησης της νέας δόμησης, τον περιορισμό των χρήσεων στις προβλεπόμενες από την κύρια χρήση και ιδιαίτερα την αποφυγή δημιουργίας εμπορικού πόλου που θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς το υφιστάμενο διάχυτο εμπορικό κέντρο, καθώς και με τη διατήρηση τόσο της κλίμακας όσο και των αξιόλογων κτιρίων της ΔΕΘ, θα αναιρεθούν οι παραπάνω επιφυλάξεις μας και η λύση που θα προκύψει θα είναι περιβαλλοντικά και πολιτιστικά δόκιμη».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ