Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020
x

ΕΛΣΤΑΤ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ 1,4% Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Το ΑΕΠ το 2017 σε όρους όγκου ανήλθε σε 187,1 δισ. ευρώ έναντι 184,6 δισ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,4%.

Σε 1,4% του ΑΕΠ, δηλαδή πιο χαμηλά από τις εκτιμήσεις, κινήθηκε η ανάπτυξη το 2017, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ το 2017 σε όρους όγκου ανήλθε σε 187,1 δισ. ευρώ έναντι 184,6 δισ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,4% ενώ σε τρέχουσες τιμές διαμορφώθηκε σε 177,7 δισ. ευρώ έναντι 174,2 δισ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2%.

Μάλιστα, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 4ο τρίμηνο 2017, παρουσίασε αύξηση κατά 0,1%, σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2017, ενώ σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο 2016 παρουσίασε αύξηση κατά 1,9%.

Σημειώνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε οριακά προς το καλύτερο το 3ο τρίμηνο (αύξηση ΑΕΠ 1,4% αντί της αρχικής εκτίμησης 1,3% σε ετήσια βάση), αλλά και οριακά επί τα χείρω το 2ο τρίμηνο (1,5% αντί 1,6%).

Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,3% σε σχέση με το 3° τρίμηνο του 2017 ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 27,8%. Μείωση παρουσίασαν και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσίων που έπεσαν κατά 2,3% ενώ αύξηση 1,7% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,3% ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,5%.

Ετήσιες μεταβολές

Σε ό,τι αφορά τις ετήσιες μεταβολές, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 0,3% σε σχέση με το 4° τρίμηνο του 2016 ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 28,9%. Μάλιστα, αύξηση 5,3% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,1% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,9%. Τέλος οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 4,9%. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,9% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 9,7%.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ