Κυριακή 21 Ιουλίου 2019
x

ΕΜΠΟΡΙΚΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

Στόχο για το 2011 αποτελεί η μείωση των προβλέψεων επί των χορηγήσεων κάτω από το 1% της Εμπορικής Τράπεζας.

Η επιστροφή στην κερδοφορία και η σημαντική μείωση του κόστους κινδύνων αποτελεί τον πρώτο στρατηγικό άξονα του νέου Σχεδίου (στόχο για το 2011 αποτελεί η μείωση των προβλέψεων επί των χορηγήσεων κάτω από το 1%) της Εμπορικής Τράπεζας. Ήδη, εφαρμόζονται σύγχρονα και αυστηρά συστήματα διαχείρισης κινδύνων, με βάση τα πρότυπα της Credit Agricole, ενώ παράλληλα η Εμπορική ολοκληρώνει την κεντροποίηση και υιοθέτηση νέων συστημάτων αξιολόγησης των πιστοδοτήσεων, τόσο για τους πελάτες λιανικής τραπεζικής όσο και για τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, η Εμπορική Τράπεζα στοχεύει στον εξορθολογισμό των εξόδων της, βάσει των μέτρων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τον περιορισμό του κόστους, που ανακοινώθηκαν ήδη από τον Ιούνιο του 2009. Μεταξύ άλλων θα προχωρήσει στην καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της, μέσα από προγράμματα πώλησης και επαναμίσθωσης (sale & lease back), την επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων μίσθωσης καταστημάτων και τη μεταστέγαση των κεντρικών της γραφείων εκτός του κέντρου των Αθηνών.

Η Crédit Agricole, κύριος μέτοχος της Εμπορικής Τράπεζας, στηρίζει πλήρως το νέο Σχέδιο. Η Εμπορική Τράπεζα, στο πλαίσιο του Σχεδίου, προγραμματίζει την ενίσχυση των κεφαλαίων της τύπου Tier 1 (πρώτης διαβάθμισης) ύψους περίπου 1 δισ.ευρώ, με στόχο την ενίσχυση των δεικτών φερεγγυότητάς της και την επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου.

Η Εμπορική Τράπεζα προκειμένου να βελτιώσει την εμπορική της απόδοση έχει επαναπροσδιορίσει τις στρατηγικές της, τόσο στη Λιανική όσο και στην Εταιρική & Επενδυτική Τραπεζική. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα και με το μοντέλο που εφαρμόζει ο Όμιλος της Credit Agricole διεθνώς, οι προϊοντικές μονάδες της Εμπορικής Τράπεζας (καταναλωτικά δάνεια, leasing, διαχείριση διαθεσίμων και ασφάλειες) θα ενταχθούν στις αντίστοιχες επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου της Credit Agricole. Με την κίνηση αυτή θα ενισχυθούν οι εμπορικές συνέργειες μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας, η οποία θα διαθέτει τα προϊόντα στους πελάτες, και των θυγατρικών που θα λειτουργούν ως «μονάδες παραγωγής» των προϊόντων.

Η Εμπορική Τράπεζα θα επιδιώξει ενεργά τη σταθεροποίηση της πορείας των θυγατρικών της στα Βαλκάνια και την Κύπρο, περιοχές που επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την πρόσφατη επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ανάπτυξη των θυγατρικών της Εμπορικής στο εξωτερικό θα συναρτηθεί με την πορεία ανάκαμψης της κάθε χώρας. Οι δραστηριότητες αυτές αναμένεται να αντιπροσωπεύουν ποσοστό της τάξεως του 5% στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας.

Σχολιάζοντας το νέο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης, ο κ. Αλέν Στραμπ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας, επισήμανε ότι:«Πιστεύουμε στην Εμπορική Τράπεζα και είμαστε αποφασισμένοι να την οδηγήσουμε σε μία νέα εποχή. Ήδη η Τράπεζα έχει αρχίσει να δείχνει σημάδια ανάκαμψης έπειτα από τις ιδιαίτερα δύσκολες και ασταθείς συνθήκες που επικράτησαν από το τέταρτο τρίμηνο του 2008, χάρη σε μία σειρά από μέτρα που ήδη εφαρμόζουμε».A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ