Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
x

ΕΟΦ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ 77 ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Η απόφαση είναι άμεσα εφαρμοστέα, ενώ κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται επίσης κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων.

Την προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης για 77 φαρμακευτικά προϊόντα αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, μετά από αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας των εν λόγω φαρμάκων στην αγορά.
 
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση είναι άμεσα εφαρμοστέα, ενώ κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται επίσης κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων.     

Επίσης, με την ίδια ανακοίνωση, υπενθυμίζεται ότι η υποχρέωση διάθεση αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά, ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα μετά από έγκριση του ΕΟΦ για έκτακτη εισαγωγή ή κατ' εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζει ο ΕΟΦ "η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους,  είναι επιβεβλημένη".    
 
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι:

"Ο ΕΟΦ ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τον κατάλογο των φαρμακευτικών προϊόντων που είναι σε έλλειψη ή  περιορισμένη διάθεση μέσω της ιστοσελίδας του  (http://www.eof.gr/web/guest/eparkeia). Εφεξής όσα φαρμακευτικά προϊόντα περιλαμβάνονται στον κατάλογο και παρουσιάζουν έλλειψη για διάστημα μεγαλύτερο των  δύο (2) μηνών απαγορεύονται αυτοδικαίως  (χωρίς την έκδοση σχετικής απόφασης) οι παράλληλες εξαγωγές και η ενδοκοινοτική διακίνηση προκειμένου να διασφαλίζεται η περίθαλψη των ασθενών πρωτίστως στη χώρα μας και η προστασία της δημόσιας υγείας γενικότερα.  
   
Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων.  Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 του ν.δ. 96/73 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 1316/1983 και το άρθρο 175, παρ. 2α της ΔΥΓ3(α) /ΓΠ 32221 (ΦΕΚ 1049 Β’/29.4.13) και του άρθρου 95 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167).
 
Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί με νεώτερη απόφαση του ΕΟΦ".  
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ