Τετάρτη 1 Απριλίου 2020
x

ΕΠ΄ ΑΟΡΙΣΤΟΝ Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ 80% ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Επ΄ αόριστον κρίθηκε η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που κρίνονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επ

Από τη διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) καθορίσθηκε επ΄ αόριστον η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που κρίνονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και πάσχουν από:

α) Σύνδρομο Down -αυτισμό- υψηλού βαθμού νοητική υστέρηση

β) ακρωτηριαστικές βλάβες άνω ή κάτω άκρων

γ) φωκομέλειες

δ) νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

ε) μεταμόσχευση νεφρών ή άλλων συμπαγών οργάνων

στ) τυφλότητα

ζ) παραπληγία - τετραπληγία

η) ινώδη κυστική νόσο.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ