Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019
x

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΑΛΑΙΑ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το συμπέρασμα αυτό αναφέρεται σε έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας Colliers International, σχετικά με την αγορά εργασίας σε έξι ευρωπαϊκές χώρες

Η μείωση της εβδομαδιαίας εργασίας και η αυτοματοποίηση της παραγωγής μπορούν να συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της αγοράς εργασίας.

Το συμπέρασμα αυτό αναφέρεται σε έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας Colliers International, σχετικά με την αγορά εργασίας σε έξι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία).

Σύμφωνα με την έκθεση, τα χαμηλά επίπεδα ανεργίας, η μετανάστευση και η ανάπτυξη του τομέα της παροχής υπηρεσιών, δημιούργησαν σοβαρή έλλειψη προσωπικού στις χώρες αυτές. Η επάρκεια εξειδικευμένων εργαζόμενων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για τις επιχειρήσεις, σε ό, τι αφορά στην χάραξη επιχειρηματικών σχεδίων και την ανάπτυξή τους στην περιοχή.

Εάν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού, αναμένεται, μακροπρόθεσμα, επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και ενδεχομένως μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Τον Ιούνιο, η ανεργία στη Βουλγαρία έπεσε στο ιστορικό χαμηλό του 5,7%. Ένας από τους λόγους είναι, ότι κάθε χρόνο ο πληθυσμός στη Βουλγαρία μειώνεται κατά περίπου 50 χιλιάδες άτομα, με αποτέλεσμα την έλλειψη προσωπικού, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Η εφαρμογή συντομότερης εβδομάδας εργασίας δεν είναι νέα ιδέα, και υποστηρίζεται από όλο και περισσότερους παγκόσμιους οικονομικούς αναλυτές και επιχειρηματίες.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ