Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019
x

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί ισόρροπα στις 7 Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας - Οι δικαιούχοι και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Πρόσκληση συμμετοχής εργαζομένων σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εξέδωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), που ως δικαιούχος έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020».

Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική  υποστήριξη για 210 εργαζόμενους, με αντικείμενο την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στο θέμα της καινοτομίας. Δικαιούχοι συμμετοχής είναι εργαζόμενοι όλων των κλάδων που κατοικούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και εργάζονται σε επιχειρήσεις της ίδιας Περιφέρειας.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί ισόρροπα στις 7 Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα: Θεσσαλονίκης, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κιλκίς.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω δράσης ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ανακοινώνει σήμερα την έναρξη υποβολής αιτήσεων των ωφελούμενων.

Η αποζημίωση κάθε ωφελούμενου για κάθε ώρα κατάρτισης, είναι πέντε ευρώ (5€/) και έως 750€ για την πλήρη παρακολούθηση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 120 – 150 ώρες.

Η συμβουλευτική υποστήριξη θα είναι κατά μέσο όρο 23 ώρες ανά ωφελούμενο.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 17η Μαΐου 2019.

Δικαιούχοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι εργαζόμενοι οποιουδήποτε κλάδου ή τομέα, κάτοικοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

⦁    Είναι κάτοικοι μιας εκ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας.
⦁    Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων που γίνεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου στο διαδίκτυο: www.innoskillsrcm.gr

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για το πρόγραμμα και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης.

Η Πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

⦁    Υλοποίηση Προγραμμάτων κατάρτισης & Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων
⦁    Ενδυνάμωση και υποστήριξη των ικανοτήτων επιχειρηματικότητας των ωφελούμενων.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ