Σάββατο 28 Μαΐου 2022
x

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ

Μία από τις αλλαγές που προτείνουν οι φορείς στη νομοθετική ρύθμιση είναι η κατάργηση του λανθασμένου ορίου ωφέλιμου φορτίου 1,5 τόνου.

Επιστολή που συνυπογράφει και η διοίκηση του ΕΒΕΘ, απέστειλαν παραγωγικοί και εμπορικοί φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης όσον αφορά στο ζήτημα του ωραρίου φορτοεκφορτώσεων.

Η επιστολή αναφέρει ότι «στις 6 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία μας και παρουσία όλων των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων της πόλης μας, σύσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων μας (εννοεί του ΕΕΘ) προκειμένου να θέσουμε υπ’ όψιν σας τα αδιέξοδα που προκλήθηκαν από την θέση σε εφαρμογή από 1ης Μαρτίου 2019 του νέου ωραρίου φορτοεκφορτώσεων εμπορευμάτων για την τροφοδοσία των επιχειρήσεων και των καταστημάτων στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Από τις τοποθετήσεις των παρισταμένων που εκπροσωπούσαν όλο το «φάσμα» των εμπλεκομένων επαγγελματιών και εμπόρων της πόλης, προέκυψε το συμπέρασμα ότι η μεν πρόθεση του Δήμου για ρύθμιση του θέματος της ανεξέλεγκτης φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων ήταν προς την σωστή κατεύθυνση, εντούτοις όμως η ρύθμιση αυτή καθ’ εαυτή ήταν μάλλον ατυχής και κατ’ ουσία ανεφάρμοστη.

Από την εξαιρετική συζήτηση που έγινε και μέσα από τους προβληματισμούς που κατέθεσαν όλοι οι παραγωγικοί φορείς της πόλης μας, εξήχθη το ασφαλές συμπέρασμα ότι πριν την έκδοση των σχετικών αποφάσεων σας δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν κάποια σημαντικά στοιχεία, τα οποία αν σας είχαν γνωστοποιηθεί θα είχε διαμορφωθεί ορθότερα η σχετική ρύθμιση. Συγκεκριμένα όπως επεσήμαναν οι εκπρόσωποι των μεταφορέων κανείς δεν γνώριζε πριν την έκδοση των σχετικών αποφάσεων τον αριθμό των φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1,5 τόνο που βρίσκονται σήμερα σε κυκλοφορία στο Νόμο Θεσσαλονίκης και που μπορούν να εξυπηρετήσουν στον αδιάλειπτο εφοδιασμό των καταστημάτων και των επιχειρήσεων καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.

Όπως μας γνωστοποίησαν οι εκπρόσωποι των μεταφορέων αλλά και σύμφωνα με τα στοιχεία που εγγράφως μας κοινοποίησε το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, τα φορτηγά οχήματα που κυκλοφορούν στην Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούν την αγορά της ανέρχονται συνολικούς σε 3.450, εξ αυτών δε μόλις 159 φορτηγά αυτοκίνητα έχουν ωφέλιμο φορτίο 1,5 τόνου, δηλαδή ποσοστό περίπου 4% επί του συνόλου των κυκλο- φορούντων φορτηγών οχημάτων στον Νομό. Καθίσταται απολύτως σαφές από τα επίσημα στοιχεία που έχουμε διαθέτουμε και βρίσκονται στην διάθεση σας, ότι με τον συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων είναι απολύτως ανέφικτος ο εφοδιασμός της αγοράς της πόλης, όπως ανέφικτος θα καταστεί και ο ανεφοδιασμός της αγοράς αλλά και των κατοίκων της πόλεως με καύσιμα καθώς όπως προέκυψε κατά την σύσκεψη δεν γνωρίζατε ότι το ωράριο που καθορίσατε με την σχετική ρύθμιση είναι απολύτως ασύμβατο με το ωράριο λειτουργίας των διυλιστηρίων όπως επίσης δεν γνωρίζατε ότι δεν υπάρχει σε κυκλοφορία σήμερα κανένα βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς καυσίμων ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1,5 τόνο».

Σύμφωνα με τους φορείς, «με αυτά τα δεδομένα προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η νομοθετική ρύθμιση που τέθηκε σε εφαρμογή από 1ης Μαρτίου, σύντομα θα καταστεί εν τοις πράγμασι ανεφάρμοστη καθώς η αδήριτη ανάγκη εφοδιασμού της αγοράς θα υπερκεράσει την όποια νομοθετική πρόβλεψη επιβεβαιώνοντας την ρήση «Necessitas non habet legem» (η ανάγκη δεν γνωρίζει νόμο). Επειδή σύσσωμοι οι παραγωγικοί φορείς της πόλης τάχθηκαν με τις τοποθετήσεις τους στο πλευρό του Δήμου Θεσσαλονίκης στην προσπάθεια του να περιορίσει και «ει δυνατόν» να εξαφανίσει το χαοτικό τοπίο που εμφανίζει η πόλη με τις ανεξέλεγκτες φορτοεκφορτώσεις, θεωρούμε ότι μια τροποποίηση της ρυθμίσεως θα φέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα δίχως να διαταράξει την εύ-ρυθμη λειτουργία της αγοράς».

Η αλλαγή που προτείνουν οι φορείς στη νομοθετική ρύθμιση είναι η κατάργηση του λανθασμένου ορίου ωφέλιμου φορτίου 1,5 τόνου και η αντικατάσταση του με όριο μήκους των φορτηγών οχημάτων, το οποίο θα προσδιοριστεί στα 8 μέτρα.

Από τη σχετική ρύθμιση θα πρέπει να εξαιρεθούν τα οχήματα μετα-φοράς υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την επιστολή.

«Με την προτεινόμενη αλλαγή θεωρούμε ότι η νομοθετική ρύθμιση θα καταστεί απολύτως λειτουργική και θα αποτελέσει την απαρχή για την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών αλλά και της γενικότερης εικόνας της πόλης, δίχως όμως να διαταραχθεί ο ομαλός εφοδιασμός των καταστημάτων και των επιχειρήσεων», καταλήγει η επιστολή.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ