Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018
x

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ MASTER PLAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το 2003 εκκρεμούσε η εκπόνηση του σχεδίου και όπως ανακοίνωσε η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Β. Πατουλίδου, πλέον ξεκινά.

Ένα νέο master plan για τα αντιπλημμυρικά έργα της Θεσσαλονίκης ζήτησε εκ νέου του Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όμως αυτή τη φορά φαίνεται ότι βρήκε ώτα ακουόντων.

Μάλιστα, όπως τόνισε η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, στην τελευταία συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής, το αρμόδιο υπουργείο έχει ενημερώσει εγγράφως ότι προετοιμάζει ένα master plan αντιπλημμυρικών έργων, «στο οποίο θα καταγράφονται τα μεγάλα, μεσαία και μικρά αντιπλημμυρικά έργα, με σκοπό τελικά το υπουργείο να αναλάβει την εκτέλεση των μεγάλων εθνικής εμβέλειας αντιπλημμυρικών έργων. Δυστυχώς αυτό το master plan το οποίο, όπως ανέφερε και το Τεχνικό Επιμελητήριο ξεκίνησε το 2003, καθυστερεί πολύ».

Μετά όμως την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 10 εκ. ευρώ από το υπουργείο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεννόηση με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, να εκπονήσουν για τη Θεσσαλονίκη «μία μελέτη για την αποτύπωση και καταγραφή όλων των ρεμάτων της Μείζονος Θεσσαλονίκης και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών, με απώτερο σκοπό να διευκρινισθεί η έννοια των μικρών, μεσαίων και μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων με τεχνικούς όρους και να ξεκαθαρισθεί η έκταση της αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως είπε η κ. Πατουλίδου.

Η Περιφέρεια βέβαια για να αναλάβει την αρμοδιότητα ζητεί τις απαιτούμενες ετήσιες πιστώσεις για τα αντιπλημμυρικά που ελάμβανε η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου μέχρι πρότινος, αλλά και την παράδοση όλων των αρχείων, φακέλων και μελετών, όπως έγινε και στην περιοχή της Αττικής (αρμόδια ήταν η ΕΥΔΕ).

Η κ. Πατουλίδου αναφέρθηκε και στη νεροποντή που έπληξε τη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα. «Η βροχόπτωση ήταν έντονη και ακραία, της τάξεως των 25 χιλιοστών τη μισή ώρα, με ραγδαιότητα 240 - 250 χιλιοστά την ώρα. Τα 25.000 – 30.000 φρεάτια που υπάρχουν στο πολεοδομικό συγκρότημα ακόμη κι αν καθαρίζονται από τα συνεργεία της ΕΥΑΘ, δεν προλαβαίνουν να πάρουν τόσο μεγάλο όγκο νερών της βροχής. Σε κάθε περίπτωση η πρόσφατη πλημμύρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά τη σφοδρή αυτή βροχόπτωση , πρέπει να εκληφθεί ως προειδοποίηση και παραίνεση επιτάχυνσης των αντιπλημμυρικών υποδομών, τόσο για την θωράκιση του πολεοδομικού συγκροτήματος, όσο και των γύρω περιοχών», εξήγησε η αντιπεριφερειάρχης.

Το ζητούμενο είναι πλέον η συντήρηση των δικτύων απορροής των ομβρίων υδάτων και η συντήρηση των ρεμάτων και τεχνικών αντιπλημμυρικών έργων (περιφερειακή τάφρος, Δενδροπόταμος κτλ.). Η κ. Πατουλίδου ανέφερε τη δέσμευση του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστου Σπίρτζη, ότι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα λάβει 10 εκ. ευρώ για την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, όπως διευκρίνισε η αντιπεριφερειάρχης, «τα 4 εκ. ευρώ συμφωνήθηκε να δοθούν με προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας με την ΕΥΑΘ για την εκτέλεση των έργων που εδώ δεκαετίες εκτελεί, δηλαδή τον καθαρισμό και τη συντήρηση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Μείζονος Θεσσαλονίκης με το σκεπτικό ότι είναι και η μόνη που γνωρίζει το αντικείμενο και έχει τα υλικά μέσα και την εμπειρία για την υλοποίηση του αντίστοιχου έργου για τα όμβρια νερά ενώ ταυτόχρονα λόγω αρμοδιότητας εκτελεί τα έργα στο παντορροϊκό και το αποχετευτικό δίκτυο. Τα υπόλοιπα 6 εκ. ευρώ θα δοθούν για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των ρεμάτων. Παρότι ειδικά για τα ρέματα θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει μία γενικότερη σύγχυση κυρίως ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την αρμοδιότητα συντήρησης τους».

Η κ. Πατουλίδου είπε επίσης ότι αν και γενικώς η Περιφέρεια έχει στην αρμοδιότητά της όλα τα υδατορέματα βάσει νόμου, αυτό δεν είναι ιδιαιτέρως ξεκάθαρο, επειδή:

-Τα ρέματα στις  δασικές εκτάσεις, είναι περιοχή ευθύνης και αρμοδιότητας των δασικών υπηρεσιών.
-Τα ρέματα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές είναι ευθύνης και αρμοδιότητας των αντίστοιχων δήμων
-Στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ρεμάτων εμπλέκεται και η ΕΥΑΘ Παγίων χωρίς να γνωρίζουμε επακριβώς την έκταση αρμοδιότητάς της.

Πάντως, το γεγονός ότι θα εκτελεστεί μια νέα μελέτη για την καταγραφή των ρεμάτων, την αποτύπωση των χαρακτηριστικών τους και τα αναγκαία έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που πρέπει να γίνουν, είναι θετικό, καθώς έτσι θα μπει και μια τάξη στη χαώδη κατά τα άλλα κατάσταση που επικρατεί ακόμη και με την ιεράρχηση των αναγκαίων έργων, αφού πρέπει να αναζητηθούν και τα απαιτούμενα κονδύλια για κάθε έργο, ενώ θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο χρόνος που απαιτείται για να υλοποιηθεί ένα αντιπλημμυρικό έργο, που για να ξεκινήσει από τη στιγμή που υπάρχει μελέτη περνούν μέχρι και δυο χρόνια, για να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά (αδειοδοτήσεις κ.ά.).

Σε ό,τι αφορά στον τακτικό καθαρισμό των περίπου 30.000 φρεατίων της Θεσσαλονίκης, μήκους 300 χιλιομέτρων, είναι αρμοδιότητας των δήμων, ενώ το παντορροϊκό δίκτυο ομβρίων και το αποχετευτικό σύστημα είναι αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ. Τα προβλήματα με τη χρηματοδότηση, που είχαν ανακύψει φαίνεται ότι με τη δέσμευση Σπίρτζη να λύνονται πια (σε ό,τι αφορά στην ΕΥΑΘ).

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, που έχει κάνει τη σημαντικότερη δουλειά σε μελετητικό επίπεδο, θα κληθεί να εκπονήσει και το master plan, ενώ ήδη καταγράφει για λογαριασμό της Περιφέρειας τα πιο επικίνδυνα σημεία που προκαλούν πλημμύρες στη Θεσσαλονίκη, ώστε να αποκτήσουν προτεραιότητα στις επεμβάσεις των αρμοδίων.

Η Περιφέρεια επίσης διαθέτει μέσω του ΕΣΠΑ πόρους άνω των 80 εκ. ευρώ για παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, περιλαμβανομένου και του Αγίου Όρους.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ