Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020
x

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 115.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα πρόστιμα και οι ενστάσεις αφορούν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων. Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ.

Στην επιβολή προστίμων σε πέντε επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού ύψους 56.000,00 ευρώ προχώρησε ο ΕΦΕΤ. Παράλληλα, απέρριψε επτά περιπτώσεις ενστάσεων κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων και προχώρησε στην επιβεβαίωση της επιβολής τους, συνολικού ύψους 59.350,00 ευρώ.  

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα και οι ενστάσεις αφορούν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων : κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος, γάλακτος, ζαχαροπλαστικής και άρτου, προϊόντων δημητριακών και ζυμαρικών και ξενοδοχεία για:   

Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων.
Μη εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας.
Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων.
Απαιτήσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
Νοθεία ελαιολάδου.
Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής.
Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP.
Μη ορθή διαχείριση των παραγόμενων ζωικών υποπροϊόντων από τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα  συμφέροντα των καταναλωτών.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ