Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018
x

ΕΡΕΥΝΑ: ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνολικά 16 χώρες της Ευρώπης και παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη.

Το «απόλυτο κλείσιμο των συνόρων» θεωρεί την καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης το 28,4% των Ελλήνων ερωτηθέντων της έρευνας «Νέες μορφές της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη στην περίοδο της μετανάστευσης» που πραγματοποιήθηκε σε συνολικά 16 χώρες της Ευρώπης και παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη από τη ΜΚΟ «Αντιγόνη»

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ευρήματα, το ποσοστό των Ελλήνων συμμετεχόντων που συντάσσονται με το κλείσιμο των συνόρων είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο των συμμετεχόντων χωρών στην έρευνα, το οποίο είναι στο 20%.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί, όπως υποστηρίζει και ο επιστημονικός συνεργάτης της «Αντιγόνης», Άκης Ορφανός, ότι το δείγμα δεν μπορεί να είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικό του ελληνικού λαού καθώς ερωτήθηκαν περίπου 300 άτομα που προήλθαν από μη δειγματοληπτική διαδικασία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 31% των συμμετεχόντων υποστηρίζει ότι πολιτική προτεραιότητα των εκλεγμένων κυβερνήσεων θα έπρεπε να είναι ο περιορισμός της μετανάστευσης. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι επίσης υψηλότερο, φθάνοντας το 39%. Τη χώρα μας ξεπέρασε η γειτονική Πορτογαλία με ποσοστό 43%.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών της Ευρώπης αναφορικά με την αντιμετώπισή τους στο μεταναστευτικό, η οποία έχει διαμορφωθεί ανάλογα με την ιστορία και εμπειρία της κάθε χώρας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το κλείσιμο των συνόρων ως την κατάλληλη λύση υποστηρίζει στην Πορτογαλία μόλις το 1% ενώ στην Τσεχία το 48%.

Γενικότερα, για την παράτυπη μετανάστευση των 80% των ερωτηθέντων Ευρωπαίων πολιτών απάντησε πως τους «απασχολεί» το ζήτημα. Αντίστοιχα στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 67%, ένα από τα μικρότερα ποσοστά ανάμεσα στις 16 χώρες.

Στα σημεία που φαίνεται ωστόσο να συγκλίνουν οι πληθυσμοί των διαφορετικών χωρών στην Ευρώπη είναι η σύνδεση μεταξύ μετανάστευσης και οργανωμένου εγκλήματος αλλά και η ευαλωτότητα των μεταναστών.

Αναλυτικά, το 53% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την άποψη ότι το φαινόμενο της μετανάστευσης αυξάνει την εγκληματικότητα. Ακόμα, το 70,4% θεωρεί ότι το οργανωμένο έγκλημα «στρατολογεί» μετανάστες, εξαιτίας της ευάλωτης κοινωνικής/ οικονομικής ζωής αλλά και του τρόπου ζωής τους. Συγκεκριμένα για την ευαλωτότητα των μεταναστών, το 61,3% του στατιστικού δείγματος πιστεύει ότι οι γυναίκες μετανάστριες κινδυνεύουν από εκμετάλλευση στην αγορά εργασίας ενώ το 50,3% του δείγματος, θεωρεί την παιδική εκμετάλλευση στην αγορά εργασίας ως διαδεδομένο φαινόμενο.

Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλότερο καθώς το 85,5% του δείγματος θεωρεί πιθανή την παιδική εκμετάλλευση σε θέματα εργασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Ορφανό, σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι οι ερωτηθέντες συνδέουν τη μετανάστευση με το οργανώμενο έγκλημα, αποτέλεσμα που αποτελεί αφετηρία, όπως είπε, για να ψάξουμε περαιτέρω και να αναλογιστούμε πώς το οργανωμένο έγκλημα επηρεάζει τους μετανάστες και τις δυσκολίες που αντιμετωίζουν οι τελευταίοι.

Στην έρευνα συμμετείχαν οργανώσεις από τις παρακάτω χώρες: Ιταλία, Μάλτα, ΠΓΔΜ, Αλβανία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Λετονία, Εσθονία, Ρωσία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Βέλγιο, Δανία και Ελλάδα.

Από την Ελλάδα συμμετείχε η οργάνωση «Αντιγόνη».

 




A+
A-







ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ