Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021
x

ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων. Τα στουχεία που ζήτησε η κ. Νοτοπούλου

Ερώτηση προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας κατέθεσε η Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου.

Καλεί τους αρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν εάν σκοπεύει η κυβέρνηση να τις ενισχύσει έτι περαιτέρω με το νέο ευνοϊκό εργαλείο περί "Ενισχύσεων για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες", εφόσον στο δεύτγια τιερο κύμα της πανδημίας το πλήγμα στις παραπάνω επιχειρήσεις αναμένεται σωρευτικά σφοδρότερο, σκοπεύει η κυβέρνηση να τις ενισχύσει έτι περαιτέρω με το νέο ευνοϊκό εργαλείο περί "Ενισχύσεων για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες"

Αναλυτικά η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ:

ΠΡΟΣ
Τους κ. κ. Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων

και Τουρισμού

Θέμα: «Αξιοποίηση νέου ειδικού εργαλείου για τη διάσωση, την εξυγίανση και την ανάταξη των ιδιαίτερα πληττόμενων επιχειρήσεων της εστίασης, του τουρισμού και της αναψυχής».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η Κυβέρνηση δεν έχει αξιοποιήσει ούτε έχει εξαγγείλει ότι θα κάνει χρήση του νέου πληθωρικού εργαλείου της Κομισιόν για την κρατική ενίσχυση του παγίου κόστους επιχειρήσεων. Η αξιοποίηση κατ’ αρχάς θα μπορούσε να αφορά ένα στοχευμένο πρόγραμμα διάσωσης, εξυγίανσης και ανάταξης τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων αναψυχής και εστίασης, που σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ κατέγραφαν συνολικά στο Β΄ Τρίμηνο του 2020 απώλειες τζίρου ύψους 59,1 %, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του αντίστοιχου έτους.

Με την 4η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων της 13/10/20 (Τμήμα 3.12, σημεία 86 & 87), εισήχθη μια νέα καινοτόμος και πρόσθετη δυνατότητα ενίσχυσης επιχειρήσεων. Οι νέες "Ενισχύσεις υπό μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες" συνιστούν ένα νέο πρόσθετο εργαλείο για τις επιχειρήσεις που έχουν τουριστική δραστηριότητα ή λειτουργούν στην εστίαση και την αναψυχή (κλάδος Horeca) καθώς απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν απωλέσει άνω του 30% του κύκλου εργασιών τους και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών ζημιών τους (ενοίκια, απαξίωση αγαθών, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, μεταφορικά μέσα-λίζινγκ, τόκοι, συμβατικές υποχρεώσεις σε προμηθευτές κοκ (Directive for fixed cost subsidies). Ενισχύεται, πλέον, το σταθερό τους κόστος, ακόμα και βάσει των εκτιμώμενων ζημιών της επόμενης χρονιάς, με ποσά έως 3,8 εκατομμύρια ευρώ (σημείο 87 παρ. δ) ανά επιχείρηση (από 800.000€ που ίσχυε ως τώρα για τις άλλες ενισχύσεις).

Οι μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, είναι οι πάγιες δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη (δηλαδή έσοδα μείον μεταβλητές δαπάνες) ούτε από άλλες πηγές, όπως ασφάλιση, προσωρινά μέτρα ενίσχυσης (SURE-Ενίσχυση μισθών, ειδική αποζημίωση, ενίσχυση έως 800χιλ από Εγγυοδοτικό Ταμείο ή ΤΕΠΙΧ 2 και επιστρεπτέα προκαταβολή) και παρέχουν κάλυψη ζημιών του 2020 ή προβλεπομένων ζημιών του 2021. Συνεπώς, αποτελούν πρόσθετη και σημαντική ενίσχυση στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα ενίσχυσης. Τα ποσά αυτά καλύπτουν το 70% του νυν & του μελλοντικού προβλεπόμενου σταθερού κόστους των μεγάλων επιχειρήσεων και το 90% των μικρών επιχειρήσεων (87 περ.γ) και είναι πρόσθετα στην ενίσχυση που έχουν δεχτεί ως τώρα.

Η ενίσχυση μπορεί να είναι:
● μη επιστρεπτέα (direct grant),
● επιστρεπτέα
● και εγγύηση σε τραπεζικά δάνεια που κάλλιστα μπορεί να αγγίξει το 100%.

Την ίδια στιγμή που η Κυβέρνηση ψήφιζε τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα που δεν δικαιολογεί την αδυναμία κάλυψης του 40% των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και ανοίγει το δρόμο για τη ρευστοποίηση επιχειρήσεων, η ΕΕ προχωρούσε σε νέα επεκτατικά και ενισχυτικά μέτρα υπέρ των περισσότερο πληττόμενων από την κρίση της πανδημίας. Επιπλέον, προέβλεψε ότι μπορεί να δοθεί ενίσχυση 3 εκατ. € ανά επιχείρηση - (87 περ. δ) ακόμα και σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που ήταν σε οικονομική δυσκολία προ της κρίσης του κορονοϊού (87 περ.στ) προκειμένου να εξυγιανθούν και να αναδιαρθρωθούν.

Η Κυβέρνηση οφείλει άμεσα να αιτηθεί στην ΓΔ Ανταγωνισμού της Κομισιόν για ένα ξεχωριστό και γενναίο πρόγραμμα ενίσχυσης σταθερού κόστους, αποκλειστικά για τουριστικές επιχειρήσεις και τους κλάδους της εστίασης, διασκέδασης, αναψυχής. Το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα Ταμείο για μη επιστρεπτέα ενίσχυση, πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ κι ενδεχομένως να επεκτείνεται ευρύτερα σε πρόσθετα κεφάλαια με συνδυασμένα εργαλεία κρατικών εγγυήσεων στο 100% για τραπεζικό δανεισμό ή και προνομιακά κρατικά δάνεια. Με τον τρόπο αυτό το μεγαλύτερο μέρος των ανωτέρω, σοβαρά πληττόμενων επιχειρήσεων θα έφταναν να ενισχυθούν με ποσό έως 3,8 εκατομμύρια € έκαστη επιχείρηση, συνολικά (87 περ.δ).

Επειδή τέτοιες στοχευμένες κινήσεις ενίσχυσης, αποκλειστικά υποστηρικτικές του τουρισμού, της εστίασης και της αναψυχής, έχουν γίνει ήδη από το Βέλγιο, την Ιρλανδία και άλλες χώρες.

Επειδή πέραν από το πλήγμα της κρίσης του κορονοϊού, επισημαίνουμε ότι το 1 στα 3 δάνεια των τουριστικών επιχειρήσεων ήταν μη εξυπηρετούμενο και προ της κρίσης του κορονοϊού. Ο κλάδος της Εστίασης, εξάλλου, υπήρξε ο κλάδος με τα περισσότερα κόκκινα δάνεια για το έτος 2019, σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδας (16/7/20).

Επειδή η δε κρίση του πρώτου και του δεύτερου κύματος της πανδημίας αναμένεται να προκαλέσει νέα κύματα μη εξυπηρετούμενων δανείων στη Horeca (Ξενοδοχεία, τουριστικές επιχειρήσεις, εστίαση, αναψυχή) εφόσον το μεγαλύτερο ποσοστό των εξυπηρετούμενων δανείων που "πάγωσαν" στο πρόσφατο moratorium αφορούσαν αυτούς τους κλάδους.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί να καταθέσουν στο σώμα:

Σε ξεχωριστούς πίνακες ανά ΚΑΔ τα στοιχεία ενισχύσεων των προγραμμάτων Επιστρεπτέας Προκαταβολής , Εγγυοδοτικού Ταμείου και ΤΕΠΙΧ2 του παρακάτω πρότυπου πίνακα για τους παρακάτω ΚΑΔ.

Ζητούμενοι ΚΑΔ:
● 5510 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
● 5520 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
● 5530 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
● 5610 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
● 5621 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
● 5630 Δραστηριότητες παροχής ποτών
● 9329 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
● 9001 Τέχνες του θεάματος
● 9002 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
● 9003 Καλιτεχνική δημιουργία
● 9004 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

Ενδεικτικά παραθέτουμε τον πρώτο πίνακα για τον πρώτο ζητούμενο ΚΑΔ και ζητούμε έναν όμοιο πίνακα για κάθε ζητούμενο ΚΑΔ από τους 11 παραπάνω:

1. Αιτήσεις και εγκρίσεις Ενισχύσεων Επιστρεπτέας Προκαταβολής , Εγγυοδοτικού Ταμείου και ΤΕΠΙΧ2 για τον πρώτο ζητούμενο ΚΑΔ

 

ΚΑΔ και Κύκλος Εργασιών 2019

Αιτήσεις Ενίσχυσης

ΜΟ Πλήθους Εργαζομένων Αιτούντων

Εγκρίσεις Ενίσχυσης

ΜΟ Πλήθους Εργαζομένων Ενισχυόμενων

Ενισχύσεις σε προβληματικές προ 31/12/19

Ενισχύσεις σε πληττόμενες μετά 31/12/19

ΚΑΔ 5510

 

 

 

 

 

 

Κύκλος Εργασιών 0-30.000€

 

 

 

 

 

 

Κύκλος Εργασιών 30χιλ-60χιλ€

 

 

 

 

 

 

Κύκλος Εργασιών 60χιλ-100χιλ€

 

 

 

 

 

 

 

Κύκλος Εργασιών 100χιλ-200χιλ€

 

 

 

 

 

 

Κύκλος Εργασιών 200χιλ-500χιλ€

 

 

 

 

 

 

Κύκλος Εργασιών 500χιλ-1εκατ€

 

 

 

 

 

 

Κύκλος Εργασιών 1εκατ-5εκατ€

 

 

 

 

 

 

Κύκλος Εργασιών 5εκατ-10εκατ€

 

 

 

 

 

 

Κύκλος Εργασιών 10εκατ-30εκατ€

 

 

 

 

 

 

Κύκλος Εργασιών 30εκατ-50εκατ€

 

 

 

 

 

 

Κύκλος Εργασιών 50εκατ-

 

 

 

 

 

 

Τέλος, ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

1. Εφόσον στο δεύτερο κύμα της πανδημίας το πλήγμα στις παραπάνω επιχειρήσεις αναμένεται σωρευτικά σφοδρότερο, σκοπεύει η κυβέρνηση να τις ενισχύσει έτι περαιτέρω με το νέο ευνοϊκό εργαλείο περί "Ενισχύσεων για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες" (Τμήμα 3.12 της 4ης αναθεώρησης του Προσωρινού Πλαισίου);

2. Θα υπάρξει ειδικό καθεστώς, ειδικό Ταμείο ενίσχυσης με μεγάλο προϋπολογισμό, για τις επιχειρήσεις τουρισμού, εστίασης και αναψυχής με ειδική μέριμνα για την ενίσχυση πληττόμενων της περιόδου της κρίσης του πρώτου και δεύτερου κύματος κορονοϊού αλλά και για τις προβληματικές προ της 31/12/19;

3. Αναγνωρίζει η κυβέρνηση ότι με τη νέα ρύθμιση οι κρατικές ενισχύσεις θα μπορούσαν να καλύψουν σχεδόν το σύνολο των απωλειών (έως 3,8 εκατ ανά επιχείρηση) των ιδιαίτερα πληττόμενων επιχειρήσεων προ και μετά της κρίσης του κορονοϊού;

4. Προτίθεται η κυβέρνηση με τις νέες δυνατότητες που προβλέπονται στο Αναθεωρημένο Προσωρινό Πλαίσιο να επεκτείνει τις κρατικές ενισχύσεις στο σύνολο των επιχειρήσεων που των οποίων ο κύκλος εργασιών έχει πληγεί άνω του 30%;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Κατερίνα Νοτοπούλου
Γεώργιος Τσίπρας
Αλέξης Χαρίτσης
Ελευθέριος Αβραμάκης
Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου
Ιωάννης Αμανατίδης
Σία Αναγνωστοπούλου
Θεοδώρα Αυγέρη
Αλέξανδρος Αυλωνίτης
Τρύφων Αλεξιάδης
Σωκράτης Βαρδάκης
Καλλιόπη Βέττα
Χρήστος Γιαννόυλης
Ιωάννης Δραγασάκης
Κώστας Ζαχαριάδης
Κωνσταντίνος Ζουράρις
Χουσεϊν Ζειμπέκ
Νικόλαος Ηγουμενίδης
Εμμανουήλ Θραψανιώτης
Διονύσης Καλαματιανός
Φρόσω Καρασαρλίδου
Νίνα Κασιμάτη
Γεώργιος Κατρούγκαλος
Μάριος Κάτσης
Σπύρος Λάππας
Κυριακή Μάλαμα
Χαράλαμπος Μαμουλάκης
Κώστας Μάρκου
Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος
Γιάννης Μουζάλας
Κωνσταντίνος Μπάρκας
Αθανάσιος Παπαδόπουλος
Γεώργιος Παπαηλιού
Νικόλαος Παππάς
Γιώτα Πούλου
Γιάννης Ραγκούσης
Νεκτάριος Σαντορινιός
Πάνος Σκουρολιάκος
Μπέττυ Σκούφα
Χρήστος Σπίρτζης
Νικόλαος Συρμαλένιος
Ολυμπία Τεληγιορίδου
Μερόπη Τζούφη
Σωκράτης Φάμελλος
Θεανώ Φωτίου
Δημήτρης Χαρίτου
Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης
Ραλλία Χρηστίδου
Γεώργιος Ψυχογιός

 

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ