Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΕΤΑΔ: ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟ ΞΕΝΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Σε εξέλιξη διαγωνισμοί για εκμίσθωση αγροτεμαχίων σε Ηράκλεια και Σιντική- Ποιες είναι οι τιμές μίσθωσης - Έρχεται διαγωνισμός για το Ξενία Έδεσσας

Στην αξιοποίηση αγροτεμαχίων στην περιοχή της Κερκίνης προχωρά η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ), μέσω της προκήρυξης δυο ανοικτών διαγωνισμών για την εκμίσθωσή τους.

Οι διαγωνισμοί που ήδη τρέχουν έχουν ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2021.

Αξίζει να σημειωθεί πως όπως αναφέρεται στους όρους των διαγωνισμών η επιλογή του αναδόχου για έκαστο ακίνητο θα γίνει με αποκλειστικό κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο μίσθωμα.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι τα 15 χρόνια, αρχόμενη από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, με δυνατότητα παράτασης 5 ετών, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών.

Το πρώτο αγροτεμάχιο που είναι άμεσα διαθέσιμο εκτείνεται σε 100.000 τμ βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης, στη Σιντική, στην περιοχή της Κερκίνης του δήμου Σερρών. Η τιμή εκκίνησης για τη μίσθωση του αγροτεμαχίου είναι τα 2.400 ευρώ.

Το έτερο αγροτεμάχιο εκτείνεται στην Ηράκλεια, επίσης στην περιοχή της Κερκίνης, είναι εντός σχεδίου πόλεως, άμεσα ελεύθερο και εκτείνεται σε 10.335 τμ. Στα 1.000 ευρώ ορίζεται η τιμή εκκίνησης για της μίσθωση του αγροτεμαχίου.

Αναφορικά με τη χρήση των μισθίων, στις προϋποθέσεις των δυο διαγωνισμών, αναφέρεται πως επιτρέπονται «όλες οι επιτρεπόμενες χρήσεις, βάσει της σχετικής με το ακίνητο νομοθεσίας και, ιδίως, της υπ’ αρ. 42699/19-10-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Α.Α.Π. 98/8-11-2006) «Χαρακτηρισμός του υγροτόπου Λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής του ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης».