Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019
x

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ 300 ΕΚΑΤ.

Τα ποσά κάλυψης εκάστου αναδόχου έκδοσης ανέρχονται σε 250 εκατ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα και 50 εκατ. ευρώ για την EBRD.

Την επιτυχή ολοκλήρωση έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως 300 εκατ. ευρώ, με αποκλειστική πλήρη ανάληψη αυτής από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD»), ανακοίνωσε η Εθνική Πανγαία. Τα ποσά κάλυψης εκάστου αναδόχου έκδοσης ανέρχονται σε 250 εκατ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα και 50 εκατ. ευρώ για την EBRD.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ποσό ύψους 237,5 εκατ. χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο ποσό του δανείου (62,5 εκατ. ευρώ), θα χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας.

Μέσω της χρηματοδότησης, η εταιρεία θα είναι σε θέση να υποστηρίξει την επέκταση του χαρτοφυλακίου της και την βιώσιμη επιχειρηματική της ανάπτυξη, προωθώντας παράλληλα τη στρατηγική της εστίαση στην αειφόρο ανάπτυξη. Όπως διευκρινίζεται, «περισσότερα κτήρια στην Ελλάδα θα πληρούν τα τελευταία πρότυπα αειφορίας και φιλικότητας προς το περιβάλλον, καθώς η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το 50% του δανείου που θα χορηγηθεί από την EBRD για επενδύσεις σε ακίνητα με 'πράσινα' χαρακτηριστικά, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, η μόνωση και η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις».

Αυτά τα ακίνητα, σύμφωνα με την Εθνική Πανγαία, αναμένεται να επιτύχουν κατ’ ελάχιστον πιστοποιήσεις LEED «Gold» ή BREEAM «Very Good», ενώ η εταιρεία θα ενταχθεί επίσης στο σύστημα έρευνας και αξιολόγησης του ιδρύματος Global Real Estate Sustainability Benchmark («GRESB»), το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των αξιών μέσω της αξιολόγησης και της προώθησης των πρακτικών αειφορίας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ