Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019
x

ΑΙΤΗΜΑ ΕΦΕΕΘ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

«Ο χρόνος είναι ελάχιστος για να συμπληρωθούν και αποσταλούν οι δηλώσεις, λόγω και των αργιών των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς».

Επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο απέστειλε η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματικών νομού Θεσσαλονίκης, ζητώντας να δοθεί παράταση υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2016.

Όπως αναφέρουν στην επιστολή, «ο χρόνος είναι ελάχιστος για να συμπληρωθούν και αποσταλούν οι δηλώσεις, λόγω και των αργιών των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς».

Σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς, «τα υπόχρεα μέλη πάρα πολλών ιδιωτικών εταιριών έχουν για πρώτη φορά υποχρέωση να υποβάλλουν τις παραπάνω δηλώσεις και οι περισσότεροι δυστυχώς το αγνοούσαν και δεν έκαναν έγκαιρα την κατάλληλη προετοιμασία».

Αναλυτικά η επιστολή της ΕΦΕΕΘ:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Με βάση το άρθρο 222 του ν.4281/8-8-2014 αντικαταστάθηκε το άρθρο 1 του ν.3213/2003 και προβλέπει στην παράγραφο λθ τα εξής:

Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης , των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους, υποβάλλουν, ο Ιδιοκτήτης, οι Εταίροι, οι Βασικοί Μέτοχοι, τα εκτελεστικά μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα και φέρουν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει τα αναφερόμενα στην περίπτωση ια' ποσά ανά περίπτωση, δηλαδή όσοι συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά διαγωνισμό, ή σε δημόσια έργα τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 (Α' 23) και του π.δ. 609/1985 (Α' 223), εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

Επίσης με το άρθρο 229 του ν. 4281/8-8-2014, υποβάλλουν και δήλωση οικονομικών συμφερόντων.

Η δήλωση υποβάλλεται στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α ν. 3213/2003, έτσι όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 ν.4281/2014.

Η προθεσμία για το 2015 για όλους τους υπόχρεους λήγει την 31/12/2015.

Επειδή τα υπόχρεα μέλη πάρα πολλών ιδιωτικών εταιριών έχουν για πρώτη φορά υποχρέωση να υποβάλλουν τις παραπάνω δηλώσεις και οι περισσότεροι δυστυχώς το αγνοούσαν και δεν έκαναν έγκαιρα την κατάλληλη προετοιμασία.

Είναι φυσικά κάπως δικαιολογημένοι διότι ο νόμος είναι πρόσφατος και η πρώτη του εφαρμογή ξεκινάει από φέτος.

Επειδή η δήλωση είναι πολύπλοκη, τα στοιχεία που ζητάει για συμπλήρωση είναι πάρα πολλά για τον υπόχρεο, την σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα τους και συμπληρώνεται χειρόγραφα.

Επειδή οι υπόχρεοι και κυρίως της περίπτωσης λθ, προστρέχουν ως συνήθως, στους λογιστές-φοροτεχνικούς για την συμπλήρωση και αποστολή των εν λόγω δηλώσεων μαζί με τα σχετικά συνημμένα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος.

Επειδή τα λογιστικά-φοροτεχνικά γραφεία έχουν να διεκπεραιώσουν μέχρι 31/12/2015, τεράστιες υποχρεώσεις λόγω του ότι είναι και το τέλος του χρόνου, ο χρόνος είναι ελάχιστος για να συμπληρωθούν και αποσταλούν οι παραπάνω δηλώσεις, λόγω και των αργιών των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Επειδή οι επιπτώσεις μη υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, είναι πολύ αυστηρές (ποινή φυλάκισης και βαριά πρόστιμα ανά περίπτωση) .

Παρακαλούμε να δώσετε παράταση υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, μέχρι 31/01/2016.

A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ