Κυριακή 21 Ιουλίου 2019
x

ΕΥΑΘ: ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΤΟ 2018, ΟΡΙΑΚΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΖΙΡΟ

Μεταξύ άλλων, αποδίδει τη μείωση των κερδών στην αύξηση των αμοιβών προσωπικού λόγω πρόσληψης 150 εργαζομένων - Η επισκόπηση των οικονομικών μεγεθών

Μείωση στα προ και μετά φόρων κέρδη, αλλά και στα κέρδη EBITDA, κατέγραψε η ΕΥΑΘ για το 2018, η οποία σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για ισχυρή ταμειακή βάση και επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό.

Συγκεκριμένα, η ΕΥΑΘ εμφανίζει μείωση 15,96% στα προ φόρων κέρδη, που έφτασαν τα 20,95 εκατ. ευρώ έναντι 24,93 εκατ. στη χρήση του 2017. Παράλληλα, τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στα 14 εκατ. ευρώ, έναντι 16,45 εκατ. το 2017, μία μείωση της τάξεως του 14,9%. Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε 25,48 εκατ. ευρώ έναντι 29,51 εκατ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση 13,67%. Όπως εξηγεί η Εταιρεία στην ανακοίνωσή της, «η μείωση των κερδών οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αμοιβών προσωπικού λόγω της ολοκλήρωσης της πρόσληψης των 150 εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ το 2018 (αύξηση προσωπικού κατά 40%) καθώς επίσης και λόγω της επίδρασης της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 "Χρηματοοικονομικά Μέσα" για τον προσδιορισμό της απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων». 

Ο τζίρος εμφάνισε οριακή μείωση 0,51% και ανήλθε σε 73,03 εκατ. ευρώ έναντι 73,4 εκατ. το 2017, ενώ, σύμφωνα με την ΕΥΑΘ, η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση με ταμειακά διαθέσιμα ύψους 71,63 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,85%.

Το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα 40,656 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία 1,12 ευρώ έκαστη. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονταν την 31.12.2018 σε 173,14 εκατ. ευρώ.

«Το 2018 σημαδεύτηκε από τη θραύση στον κεντρικό αγωγό της Αραβησσού, που είχε ως αποτέλεσμα την πενθήμερη ταλαιπωρία των κατοίκων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης λόγω διακοπών στην υδροδότηση. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε πλήρως σε τεχνικό, οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο, με βάση βέβαια τις δυνατότητες του υπάρχοντος υδροδοτικού συστήματος (ειδικοί πραγματογνώμονες του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας επιβεβαίωσαν τις επιλογές μας), ανταποκρίθηκε όμως και σε επίπεδο οικονομικό: απάλλαξε από το πάγιο του οικιακού τιμολογίου τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, λαμβάνοντας παράλληλα ειδική μέριμνα για τους επαγγελματίες και συμβάλλοντας στις πάγιες ανάγκες νοσοκομείων για σχέδια ασφάλειας νερού», επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης.

«Επενδύσαμε σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς ολοκληρώθηκε εντός του 2018 η ανάληψη καθηκόντων των 150 νέων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ -14 χρόνια μετά την τελευταία πρόσληψη προσωπικού-, αυξάνοντας το προσωπικό της εταιρείας σε 360 άτομα. Μια επένδυση που επηρέασε την κερδοφορία μας, ήταν όμως απολύτως αναγκαία για την κάλυψη οργανωτικών κενών και για την υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου, που θα αποτρέψει περιστατικά λειψυδρίας ανάλογα με αυτά που ζήσαμε τον περασμένο Μάρτιο. Είναι ζήτημα χρόνου το νέο αυτό προσωπικό, με την κατάλληλη εκπαίδευση, να συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της αξίας της εταιρείας. Διατηρούμε υψηλή κερδοφορία και υψηλά διαθέσιμα, μια απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου των 170 εκατ. ευρώ. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. παραμένει προσηλωμένη στους στρατηγικούς της στόχους και στη λειτουργική της αποτελεσματικότητα», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ο πίνακας συνοπτικών οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2018

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ