Παρασκευή 16 Απριλίου 2021
x

ΕΒΕΘ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το ΕΒΕΘ καταλήγει στην κρίση ότι η εποπτεία των ΚΔΒΜ και ΕΕΣ πρέπει να περιέλθει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η ανάπτυξη και λειτουργία ενός αποτελεσματικού εθνικού συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης αποτελεί το αντικείμενο επιστολής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που απευθύνεται στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως και στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΘ καταθέτει τις απόψεις του και καταλήγει στην κρίση ότι η εποπτεία των Κέντρων δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) πρέπει να περιέλθει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να υπηρετηθεί ο κοινός στόχος εμπέδωσης ενός αποτελεσματικού συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Η επιστολή, που υπογράφεται από τον Α Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ, κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννη, είναι η ακόλουθη:

«Είναι παγκοίνως γνωστό, ότι έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες για την προώθηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης συνιστά η εμπέδωση ενός αποτελεσματικού  συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης. Το σύστημα αυτό πρέπει να διακρίνεται από την απαραίτητη ευελιξία που επιτάσσει η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τη διαρκή προσαρμογή της στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Είναι συνεπώς ιδιαίτερα κρίσιμο κατά την τρέχουσα διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου ‘’Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις’’ να γίνει κατανοητό, ότι η απαιτούμενη ευελιξία πρέπει να αντανακλάται στην οργάνωση και λειτουργία των οντοτήτων που προσφέρουν υπηρεσίες κατάρτισης, ώστε να παρακολουθούν με τον καλύτερο τρόπο τις μεταβαλλόμενες αυτές ανάγκες. Η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω ενός ευέλικτου συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης συμπληρώνει μάλλον και πάντως δεν αντικαθιστά τα βασικά συστήματα εκπαίδευσης, που στοχεύουν στην απόκτηση ενός επιπέδου ευρύτερων γνώσεων, κάτι που σίγουρα πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός.

Είναι επιπλέον διαθέσιμη μια ευρεία διεθνής εμπειρία αποτελεσματικών συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Καταδεικνύεται η στενή σχέση που οφείλει να διέπει την εμπλοκή των φορέων που εκπροσωπούν τις παραγωγικές δυνάμεις με τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης σε ότι αφορά την εξειδίκευση των δεξιοτήτων, μέσω της επεξεργασίας των περιγραμμάτων, και τους μηχανισμούς πιστοποίησης.

Το ΕΒΕΘ θεωρεί ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λόγω της εγγύτητάς του με την αγορά, μπορεί και οφείλει να ηγηθεί θεσμικά του εγχειρήματος να οργανώσει ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης διασφαλίζοντας την εμπλοκή των φορέων που εκπροσωπούν τις παραγωγικές δυνάμεις.

Κατά συνέπεια το ΕΒΕΘ κρίνει, ότι η εποπτεία των Κέντρων δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) πρέπει να περιέλθει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προκειμένου να υπηρετηθεί ο κοινός στόχος εμπέδωσης ενός αποτελεσματικού συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Ευελπιστούμε κύριοι Υπουργοί, ότι δι' αυτού του τρόπου θα δρομολογήσετε την συγκρότηση ενός πιο κατάλληλου συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ