Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019
x

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ:ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσωπείται στην ΕΤΟ από τον πρόεδρο του ΔΣ, Γιώργο Χαντζηνικολάου και τη γενική γραμματέα, Χαρούλα Απαλαγάκη.

Nα εντείνει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο ως μέρος της πολιτικής ατζέντας της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ) στη συνεδρίαση που έγινε στο Βουκουρέστι.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσωπείται στην ΕΤΟ από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, Γιώργο Χαντζηνικολάου και τη γενική γραμματέα, Χαρούλα Απαλαγάκη.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης η ΕΤΟ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «τα μέλη του Δ.Σ της ΕΤΟ κάλεσαν τις εθνικές κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών να αναγνωρίσουν το βασικό οικονομικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τράπεζες στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και τη στήριξη της ευημερίας εν γένει».

Στην ανακοίνωση επισημαίνονται επίσης τα εξής:

«Εν όψει των επικείμενων ευρωεκλογών, το Δ.Σ της ΕΤΟ επιβεβαίωσε, εκ νέου, τη δέσμευση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος για τη βιώσιμη και υπεύθυνη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες αναγνωρίζουν το ρόλο που επιτελούν έναντι της κοινωνίας, όσον αφορά τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης, σε στενή συνεργασία με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθιερωθεί σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Οι τράπεζες δεσμεύονται να στηρίξουν την περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ιδίως στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός της Ε.Ε, μέσω της επίτευξης της Τραπεζικής Ένωσης (BU) και της διαμόρφωσης μιας αποτελεσματικής Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο ολοένα αυξανόμενου διεθνούς κατακερματισμού, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ρυθμιστικής παρέμβασης, προκειμένου να διασφαλισθεί η διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τα μέλη του Δ.Σ της ΕΤΟ τόνισαν, επίσης, την αμείωτη δέσμευση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να στηρίξει την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και κάλεσε τους φορείς χάραξης πολιτικής της Ε.Ε και τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών να προχωρήσουν σε ένα πιο αποτελεσματικό και συνεκτικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταστολή χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα επιθυμεί να καθιερώσει αποτελεσματικότερη συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, όσον αφορά την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της φοροδιαφυγής.

Εν όψει των πολιτικών εξελίξεων σε επίπεδο ΕΕ την περίοδο 2019-2024, το ΔΣ της ΕΤΟ υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει διεξοδικά τις επιπτώσεις του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που εισήχθη τα τελευταία χρόνια και να καθορίσει με ορθό τρόπο τυχόν ανεπιθύμητες συνέπειες. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται μια ολιστική ανάλυση των επιπτώσεων, προκειμένου να διαμορφωθούν στοχευμένες προτάσεις, οι οποίες θα αποτρέψουν τον περαιτέρω κατακερματισμό των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών, η οποία (αποτροπή) συνιστά στόχο της «Ομάδας των 20» (G-20) και υποστηρίζεται σθεναρά από την ΕΕ.

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΟ αναγνώρισαν τη σημασία της περαιτέρω εδραίωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, προκειμένου να παρέχονται στους πελάτες (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) καινοτόμες και ασφαλείς χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, το ΔΣ της ΕΤΟ εφιστά την προσοχή στις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία IV» στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η εφαρμογή των πρόσθετων μέτρων του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία IV» θα σήμαινε περαιτέρω αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις ευρωπαϊκές τράπεζες κατά 20%. Μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ήδη διαθέσιμης χρηματοδότησης για την ευρωπαϊκή οικονομία».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ