Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021
x

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στη 2η ΠΕΔΙΛΣ. Με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα οι εξετάσεις.

Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου στις 10.00 πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι γραπτές και πρακτικές εξετάσεις των υποψηφίων για απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών στην έδρα της 2ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος στην Καβάλα.

Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του αριθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με απόφαση του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος.

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στη 2η ΠΕΔΙΛΣ (Αμ. Ερυθρού Σταυρού 251 Τ.Κ. 65201), 2ος όροφος, γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας από τις 09.00 έως τις 14.00, μέχρι και την 15-10-2021, είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προαναφερόμενου κανονισμού ήτοι, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως πρέπει να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή αντίστοιχων νόμιμων δικαιολογητικών. Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους του ενδιαφερόμενου προσκομίζει τη νόμιμη για αυτί εξουσιοδότηση η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων θα εφαρμοστούν όλα τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού.

 

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ