Παρασκευή 29 Μαΐου 2020
x

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ποιους καταλαμβάνει η απαγόρευση απολύσεων και ποιες οι αντιφάσεις στην αξίωση διατήρησης ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας.

του Σταύρου Κουμεντάκη

Με καταιγιστικούς ρυθμούς συνεχίζεται η έκδοση νομοθετικών κειμένων που σχετίζονται με την τρέχουσα πανδημία. Κεντρική στόχευση; Η υποστήριξη της επιβίωσης των επιχειρήσεων και η διασφάλιση θέσεων εργασίας. Με πρόσφατη αρθρογραφία μας επιχειρήσαμε την (απο)κωδικοποίηση των βασικότερων από αυτά. Ήδη έχουμε μια νεότερη, συμπληρωματική και ξεχωριστά σημαντική, την υπ’ αριθμ. 13564/Δ1.4770/30.3.20 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ τ. Β’ 1161/3.4.20). Αναφέρεται, επίσης, στη απαγόρευση απολύσεων.

Ποιους καταλαμβάνει η απαγόρευση απολύσεων;

Ισχύει, ήδη, απαγόρευση απολύσεων, από 18.3.2020, για τις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί/απαγορευθεί η λειτουργία τους με απόφαση Δημόσιας Αρχής.

Η απαγόρευση απολύσεων καταλαμβάνει κι εκείνες που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες-και αξιοποιούν νομοθετικές ευχέρειες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας. Των ευχερειών, ειδικότερα:
(α) της αναστολής συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους
(β) της τηλεργασίας για (έως) το 10% των εργαζομένων των οποίων έχουν αναστείλει τη σύμβαση εργασίας τους
(γ) του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας (μορφή εκ περιτροπής εργασίας) και
(δ) της μεταφορά προσωπικού τους σε άλλες εταιρείες του ίδιου Ομίλου

Οι αντιφάσεις στην αξίωση διατήρησης «ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας»

(α) Οι πληττόμενες επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας. Για όσο χρόνο κάνουν χρήση κάποιου από τα παραπάνω μέτρα. Ακριβέστερα: τους ίδιους εργαζόμενους, με τους ίδιους όρους εργασίας. Εξαιρούνται οι παραιτήσεις και οι συνταξιοδοτήσεις.
(β) Έντονη ανασφάλεια δικαίου δημιουργείται από το γεγονός ότι μετά την ανωτέρω ΥΑ, τα πράγματα περιπλέκονται. ΔΕΝ μπορούμε να έχουμε βεβαιότητα ποιον αριθμό θέσεων εργασίας είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν οι επιχειρήσεις που αναστέλλουν συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους στο πλαίσιο των συγκεκριμένων μέτρων.

Ειδικότερα:

Με προγενέστερη ρύθμιση οι επιχειρήσεις-εργοδότες που αναστέλλουν συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους για 45 ημέρες έχουν, επίσης, την υποχρέωση διατήρησης «ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας». Στη έννοια «του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας» δεν περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση λήγει μετά τη έναρξη της αναστολής (βεβαίως και οι οικειοθελώς αποχωρούντες και οι συνταξιοδοτουμένοι) .

Αντίθετα, στην εισαγωγικώς αναφερόμενη ΥΑ στην έννοια «του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας» περιλαμβάνονται οι, προαναφερθέντες, εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου.

(γ) Κι ακόμα: Η ΠΝΠ/20.3.20 προβλέπει πως οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, υποχρεούνται, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής. Εν ολίγοις: Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν ήταν δυνατό να κάνουν απολύσεις: για 45 ημέρες (:ο χρόνος της αναστολής) και για ακόμα 45 ημέρες.

Η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται, αντιφατικά, σε απαγόρευση απολύσεων για το πρώτο 45ήμερο και όχι και για το επόμενο (45ήμερο).

Όπως και εισαγωγικά αναφέρθηκε επιχειρήσαμε, με πρόσφατη αρθρογραφία μας, την αποκωδικοποίηση της πρόσφατης, πολυδαίδαλης-σχετικής με την πανδημία νομοθεσίας.

Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση έρχεται να καλύψει κάποια από τα υφιστάμενα (επισημασμένα στην εν λόγω αρθρογραφία) κενά.

Είναι αλήθεια πως δεν αποφεύγει τη δημιουργία νέων προβληματισμών.

Δεν αμφισβητείται όμως πως αποδεικνύεται συνεπής με την (ενδεδειγμένη) απόφαση και σταθερή πολιτική για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Πάντοτε χρήσιμων και, υπό τις παρούσες συνθήκες, για την «επόμενη μέρα» πολύτιμων...

Σταύρος Κουμεντάκης
Senior Partner
Koumentakis and Associates Law Firm

Σημ.: Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ