Σάββατο 4 Ιουλίου 2020
x

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΦΕΡΝΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

Όπως αναφέρουν σε επιστολή προς την υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα από την εφαρμογή των διατάξεων.

Τον σκεπτικισμό τους για τις αλλαγές στις υφιστάμενες ρυθμίσεις που φέρνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε και αφορά τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας εκφράζουν τα μέλη της Ένωσης Φοροτεχνικών Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρουν σε επιστολή προς την υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα από την ψήφιση και την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων.

Σύμφωνα πάντα με την επιστολή των φοροτεχνικών, το άρθρο 48 του νομοσχεδίου που αφορά τον βάσιμο λόγο απόλυσης εργαζομένων θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα επιλύσει για ένα ήδη νομοθετικά ρυθμισμένο θέμα.

«Το μόνο αποτέλεσμα που θα επιφέρει η συγκεκριμένη διάταξη είναι η δημιουργία μεγάλου αριθμού διενέξεων, αντιπαραθέσεων και δικαστικών διαμαχών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και ο τραυματισμός της εργασιακής ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής», σημειώνει η ΕΦΕΕΘ.

Σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς, σε κάθε περίπττωση εφόσον τελικά ψηφιστεί η διάταξη θα πρέπει να δοθούν λεπτομερείς και σαφείς οδηγίες και διευκρινίσεις για να εξαλειφτούν το δυνατόν οι δυσμενείς επιπτώσεις της εν λόγω διάταξης.

Ακόμα, όσον αφορά την υποχρέωση αναγγελίας της άδειας των εργαζομένων (άρθρο 53) εντός μίας ώρας από την έναρξη πραγματοποίησής της, σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς πρόκειται για μία διάταξη η οποία δημιουργεί περαιτέρω γραφειοκρατία στις επιχειρήσεις, καθώς ανεβάζει και άλλο χωρίς ιδιαίτερο όφελος για κανέναν  το κόστος εφαρμογής των εργατικών διατάξεων «και πλήττει για ακόμα μία φορά τον δοκιμαζόμενο λόγω της κρίσης παραγωγικό ιστό της ελληνικής οικονομίας», όπως σημειώνουν.

Μάλιστα αναφέρουν πως αυτή την φορά θα είναι αδύνατον λόγω των πολλών πρακτικών προβλημάτων που δημιουργούνται, να προστατεύσουν τους επαγγελματίες από την επιβολή άδικων προστίμων.

Τέλος, οι φοροτεχνικοί επισημαίνουν τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά τις οικοδομικές εργασίες ή τεχνικά έργα που πρέπει να αναγγέλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ -αντί του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ που προβλέπονταν στο άρθρο 37 του ν.4488/2017 -πριν την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης.

Κατά τους φοροτεχνικούς πρέπει δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας από τον τόπο του έργου- όπου και αν βρίσκεται αυτό- με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να υπάρχει χειριστής που να μπορεί να καταχωρεί τα στοιχεία που ζητάει το ΕΡΓΑΝΗ , είτε είναι ο κύριος του έργου (που μπορεί να είναι και ιδιώτης- ιδιοκτήτης ) είτε ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος , με την απειλή των υπέρογκων προστίμων του άρθρου 5 του ν.4554/2018.

«Και αν αυτό είναι εφικτό σε περιπτώσεις μεγάλων έργων και οργανωμένων εργοταξίων, είναι πολύ δύσκολο σε μικρά , απομακρυσμένα ή διάσπαρτα έργα , που αποτελούν και τον κύριο όγκο των έργων αυτών», εξηγεί η επιστολή της ΕΦΕΕΘ προς την κ. Αχτσιόγλου.

Καταλήγοντας οι φοροτεχνικοί επισημαίνουν ότι θα πρέπει επίσης να απαντηθεί και το ζήτημα της πιθανής απασχόλησης ενός εργαζομένου σε δύο έργα της ίδιας εταιρίας εντός της ημέρας και η περίπτωση της μη απασχόλησης λόγω καιρικών συνθηκών ή της μη ετοιμότητας του εργοταξίου.

«Να σημειωθεί ότι για μεν τα ιδιωτικά έργα προϋπολογίζεται ο ελάχιστος αριθμός των απαιτούμενων ημερομισθίων από τον ΕΦΚΑ, και για τα δημόσια υπολογίζεται το ύψος της εργατικής δαπάνης με βάση τις εργασίες που περιγράφονται στην μελέτη του έργου», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ