Σάββατο 17 Αυγούστου 2019
x

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά συγχωνεύθηκαν το ελληνικό και γερμανικό τμήμα και όλοι οι μαθητές αποκτούν ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών

Με ιστορία 130 ετών η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής φυσιογνωμίας της εκπαίδευσης στην πόλη και στην επαφή των δύο πολιτισμών. Η φήμη της ως ένα από τα καλύτερα σχολεία της Βόρειας Ελλάδας επιβεβαιώνεται εξάλλου από την πρόσφατη ανανέωση της πιστοποίησής της από το Γερμανικό κράτος ως «Εξαιρετική Γερμανική Σχολή του Εξωτερικού», μια πολύ σημαντική διάκριση, που αποδίδεται σε Γερμανικά Σχολεία ανά τον κόσμο σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια αριστείας και βάσει συνεχούς αξιολόγησης από τις Γερμανικές Εκπαιδευτικές Αρχές.

Η ΓΣΘ είναι ένα μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό σχολείο, επιδοτούμενο από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, που προσφέρει παράλληλα με την παράδοση των 130 χρόνων ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και μοντέρνες μεθόδους διδασκαλίας, σε παιδιά Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Παράλληλα, στη Γερμανική Σχολή δίνεται μεγάλη βαρύτητα στη μουσική,  θεατρική και καλλιτεχνική παιδεία και υποστηρίζεται ο αθλητισμός, σε σχολικό και εξωσχολικό πλαίσιο. Επιπλέον, λόγω της επιδότησης από τη Γερμανία τα δίδακτρα για τους εκατοντάδες μαθητές της σχολής, στην πλειοψηφία τους Έλληνες, διατηρούνται σε προσιτά επίπεδα.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια ξενάγησης δημοσιογράφων στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπου λειτουργεί από το 1994 η Γερμανική Σχολή, από το σχολικό έτος 2018-2019 οι μαθητές που εισάγονται στην Α´ γυμνασίου κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων παρακολουθούν ένα ανανεωμένο διεθνές πρόγραμμα σπουδών του ολοκληρωμένου σχολείου συνάντησης, με στόχο το γερμανικό διεθνές απολυτήριο DIA(Deutsches Internationales Abitur).

Η ΓΣΘ, από ένα σχολείο με δύο τμήματα, ένα ελληνικό και ένα γερμανικό, αναδιαρθρώνεται σταδιακά σε ένα σχολείο συνάντησης, στο οποίο όλοι οι μαθητές παρακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών και αποκτούν ένα κοινό απολυτήριο. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα είναι δίγλωσσο και συνδυάζει τις σύγχρονες, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, εκπαιδευτικές τάσεις με τις βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Ο συνδυασμός του γερμανικού και ελληνικού στοιχείου δημιουργεί ένα σχολείο με μοναδικά χαρακτηριστικά και ξεχωριστά πλεονεκτήματα. Οι μαθητές της Γερμανικής Σχολής αποκτούν το Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο DIA, το οποίο είναι ο υψηλότερος απολυτήριος τίτλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δίνει η Γερμανία. Το DΙΑ προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους του κλάδους σπουδών στο σύνολο των πανεπιστημιακών τμημάτων και των ΑΕΙ της Γερμανίας. Με το DIA αποκτά επίσης ο απόφοιτος και το δικαίωμα πρόσβασης στα πανεπιστήμια όλων σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών, των ΗΠΑ και άλλων χωρών στον κόσμο.Tο DIA αναγνωρίζεται ως ισότιμο και ισοδύναμο με το απολυτήριο λυκείου, πράγμα πουεπιτρέπει την εισαγωγή στα πανεπιστήμια της Ελλάδας κατόπιν συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι η Γερμανία επιχορηγεί το σχολείο με 15 καθηγητές αποσπασμένους από τη Γερμανία, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τα γερμανικά προγράμματα σπουδών, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι καθηγητές αυτοί υποστηρίζονται από Έλληνες καθηγητές, που είναι σε μεγάλο ποσοστό οι ίδιοι απόφοιτοι της ΓΣΘ.

 

 

 

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ