Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019
x

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Πρόταση χρηματοδότησης από τον δήμο για την ανάπλαση του κέντρου του Μεσημερίου - Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης

Εκδήλωση ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής παρέμβασης για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER, με ωφελούμενη την περιοχή δήμων του Ν. Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων για πρώτη φορά και ο Δήμος Θερμαϊκού, πραγματοποιεί η ΑΝΕΘ την 18 Απριλίου 2019, στις 18.00, στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής, (οδός Αγ. Δημητρίου, όπισθεν Δημοτικού Καταστήματος Επανομής), παράλληλα με τη δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης δράσεων ιδιωτικού χαρακτήρα. 

Σκοπός είναι η αναλυτική ενημέρωση για τους στόχους και το περιεχόμενο του τοπικού προγράμματος, η παρουσίαση της διαδικασίας υποβολής, αξιολόγησης, ένταξης και παρακολούθησης υλοποίησης των αιτήσεων στήριξης, αλλά και η υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους των περιοχών Επανομής, Μεσημερίου, Αγγελοχωρίου, Ν. Κερασιάς και Ν. Μηχανιώνας.

Οι προβλεπόμενες δράσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, στη μεταφορά γνώσης στο γεωργικό-δασικό τομέα και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηματικότητας σε μεταποίηση, τουρισμό, βιοτεχνία, χειροτεχνία, παροχή υπηρεσιών και οικοτεχνία, τις επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και την επεξεργασία-εμπορία δασικών προϊόντων.

Στο εν λόγω πρόγραμμα η Διοίκηση του Δήμου συμμετέχει ήδη έχοντας υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης για την ανάπλαση του κέντρου του Μεσημερίου. Έργο, προϋπολογισμού 491.000,00 ευρώ, με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση ενός από τους κυριότερους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού, την επανάκτηση και την ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητάς του. Ανάλογα δε έργα προγραμματίζονται και για τις υπόλοιπες, ενταγμένες για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα, περιοχές του Δήμου.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ