Παρασκευή 3 Απριλίου 2020
x

H ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ DESIGN ΓΙΑ ΤΟ ΤHESS INNOVATION CITY ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟ ΚΕΠΑ

Άρθρο της Αγγελικής Μπάρακλη, υπεύθυνης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Κέντρου Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)

της Αγγελικής Μπάρακλη*

Αδιαμφισβήτητα, η δημιουργικότητα και η καινοτομία αποτελούν δύο αλληλοσυμπληρούμενα πεδία ανάδειξης των δεξιοτήτων και της δημιουργικής σκέψης για την παραγωγή νέων ιδεών και την μετέπειτα μετατροπή τους σε προϊόντα ή υπηρεσίες, εμπορικά αξιοποιήσιμα.

Στα παραπάνω, τα τελευταία χρόνια έχει εισέλθει ένα νέο εργαλείο επιχειρηματικής λειτουργίας  που είναι η Μεθοδολογία του Design. Το Design αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη δημιουργικότητα και στην καινοτομία. Δεν ταυτίζεται με την οπτικοποίηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, καθώς επεκτείνεται σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους και πεδία (π.χ. Service Design, Eco-Design κλπ). Απεναντίας σχηματοποιεί τις ιδέες και τις μετατρέπει σε πρακτικές και ελκυστικές προτάσεις για χρήστες και πελάτες. Το Design μπορεί να περιγραφεί ως η δημιουργικότητα που αναπτύσσεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

H αξία του, έγκειται στο γεγονός ότι, συγκεντρώνει τρία πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά που αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και επίτευξη της καινοτομίας σε μία επιχείρηση.  Συγκεκριμένα, το Design, είναι: α) ορατό, καθώς παίρνει ακατέργαστες σκέψεις και ιδέες και τις μετατρέπει σε κάτι χειροπιαστό και ολοκληρωμένο, β) ανθρωποκεντρικό,  διότι επικεντρώνεται στον τελικό χρήστη, εμπνέει, απορρέει την έμπνευση νέων ιδεών και διασφαλίζει ότι οι λύσεις ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες. Με λίγα λόγια το Design έχει τη δυνατότητα να απλοποιεί, καθώς οι ιδέες δοκιμάζονται με πολλούς χρήστες και γ) συλλογικό διότι οι διαδικασίες του Design χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο που επιτρέπουν ομάδες σχεδιαστών και ομάδες μη- σχεδιαστών να δουλέψουν μαζί για την επίλυση σημαντικών ζητημάτων σε ένα πρόβλημα.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι, το Design ως δομημένη δημιουργική διαδικασία αποτελεί ανταγωνιστικό εργαλείο μείζονος σημασίας για τις επιχειρήσεις. Είναι το θεμέλιο για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, όχι μόνο δια της ανάπτυξης νέων προϊόντων αλλά και δια της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο τα προϊόντα μπορούν να εισέλθουν καλύτερα στην αγορά και να βελτιώσουν την αγοραστική τους αξία προς όφελος της επιχείρησης.

Παγκόσμιες εταιρείες κολοσσοί όπως η Google, η Αpple, η Νike, κ.α. έχουν αναδείξει το Design στο επίκεντρο  της πολιτικής καινοτομίας τους.

Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεκτιμώντας την αξία της έννοιας και των εφαρμογών του Design το έχει θέσει ως βασικό πυλώνα της πολιτικής της για την καινοτομία τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα υποστηρίζει ενεργά και ταυτόχρονα προωθεί πρωτοβουλίες, όπως το έργο «Design for Europe» στο οποίο συμμετέχουν 14 φορείς από χώρες της ΕΕ (Αγγλία, Δανία, Εσθονία, κ.α) μεταξύ των οποίων και το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Εν αντιθέσει με αρκετές χώρες της ΕΕ όπου ο Σχεδιασμός είναι μία ευρέως διαδεδομένη Μεθοδολογία χάραξης και εφαρμογής πολιτικής για την καινοτομία, στην Ελλάδα δεν έχει τύχει της ίδιας αναγνώρισης.

Ας φανταστούμε όλοι πόσο καλύτερα αποτελέσματα θα προέκυπταν εάν είχαμε εντάξει τα εργαλεία και τη Μεθοδολογία του Design στη χάραξη της επιχειρηματικής μας πολιτικής και στην υλοποίηση  των όποιων αναπτυξιακών μας σχεδίων και προγραμμάτων.

Μη λησμονούμε ότι η φράση «όλα είναι θέμα σχεδιασμού» πολλές φορές αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολογικής κρίσης για την επιτυχία ή την αποτυχία ενός εγχειρήματος, ενός έργου ή και μίας πολιτικής.

Το ΚΕΠΑ ως σημαντικός εταίρος της κοινοπραξίας «DESIGN FOR EUROPE» έχει αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση και προβολή της Μεθοδολογίας του Design σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και τη μεταφορά και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας από καλές πρακτικές του εξωτερικού.

Πάνω σ’ αυτή τη βάση, αξίζει ιδιαίτερης μνείας, η συνεχής προσπάθεια  του ΚΕΠΑ για τη δημιουργία ενός Ελληνικού Κέντρου Design με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στα πρότυπα αντίστοιχων κέντρων του εξωτερικού, η οποία  αναμφίβολα θα προσδώσει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  στο τοπικό σύστημα της καινοτομίας και των υφιστάμενων επιχειρηματικών υποδομών αλλά και ευρύτερα σε επίπεδο χώρας , ενώ επίσης θα αναδείξει νέα δημιουργικά ταλέντα και θα προωθήσει την αριστεία του Σχεδιασμού.

Επιπλέον η διεξαγωγή στις 19 Απριλίου 2016 του διεθνούς συνεδρίου «INNOVATION ID2016» με τη στήριξη της ΕΕ και τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΕ και φορέων του εξωτερικού, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για τον τρόπο χάραξης και εφαρμογής πολιτικής στον τομέα του Design καθώς και του τρόπου με τον οποίο οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να  αξιοποιήσουν το σχεδιασμό για την βιωσιμότητά του εγχειρήματός τους.

Σε μία πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, που διαθέτει αξιόμαχο ανθρώπινο δυναμικό και αξιόλογους φορείς καινοτομίας και η οποία ζει και κινείται για χρόνια με το όραμα της ανάδειξής της σε κόμβο καινοτομίας και νέων τεχνολογιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η προώθηση της Μεθοδολογίας του Design θα συμβάλλει σημαντικά στην πορεία της περαιτέρω ανάδειξης της καινοτομικής της ταυτότητας. Το ΚΕΠΑ είναι έτοιμο να αναλάβει οδηγός αυτής της προσπάθειας έχοντας «προίκα» τα εικοσιπέντε (25) χρόνια λειτουργίας του και την αναγνώρισή του ως φορέας υψηλού κύρους και αξιοπιστίας στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

*Η Αγγελική Μπάρακλη είναι υπεύθυνη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Κέντρου Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ