Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022
x

H ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η χρηματοδότηση θα συμβάλει στη διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος και στη μείωση του κόστους παροχής ενέργειας στην Ελλάδα.

Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ) χορήγησε εγγυητική επιστολή ύψους μέχρι 52,6 εκατ. δολαρίων στην Prometheus Gas Α.Ε ως εγγύηση πληρωμής στην ρωσική εταιρεία Gazprom Export LLC για την προμήθεια, μέσω αγωγού, φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ελλάδα.
 
Η χρηματοδότηση θα συμβάλει στη διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος και στη μείωση του κόστους παροχής ενέργειας στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας παράλληλα τις εξαγωγές της Ρωσίας στην παρευξείνια περιοχή.
 
"Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών-μελών της Τράπεζας και των επιλογών καθαρής ενέργειας στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου αποτελούν στρατηγικούς στόχους για την ΤΕΑΕΠ ως περιφερειακή τράπεζα ανάπτυξης. Η δανειοδότησή μας αυτή θα αποφέρει οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη για την Ελλάδα και τη Ρωσία, μεταξύ των οποίων είναι η αυξημένη βιωσιμότητα της αγοράς ενέργειας, το χαμηλότερο κόστος αγαθών κοινής ωφέλειας για τους καταναλωτές και χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα", δήλωσε ο Πρόεδρος της Παρευξεινίας Τράπεζας Ντμίτρι Πάνκιν.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ