Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019
x

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΒΓΑΛ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΔΕΛΤΑ - ΜΑΙΡΗΣ ΧΑΤΖΑΚΟΥ

Η Γενική Συνέλευση της ΜΕΒΓΑΛ εξέλεξε το νέο πενταμελές διοικητικό συμβούλιο και ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2014 και 2015.

Το νέο πενταμελές διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η χθεσινή Γενική Συνέλευση της ΜΕΒΓΑΛ, εγκρίνοντας παράλληλα τις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2014 και 2015.

Η σύνθεση του νέου ΔΣ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μετέδωσε χθες η Voria.gr (δείτε εδώ το σχετικό ρεπορτάζ) έχει ως εξής:

- Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Πρόεδρος (μη εκτελεστικός)
- Μαρία Χατζάκου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος          
- Νικήτας Ποθουλάκης, Μέλος και Γενικός Διευθυντής
- Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος, Μέλος
- Γεώργιος Γουλιέλμος, Μέλος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, με τη νέα μετοχική σύνθεση και τη νέα διοικητική της δομή η ΜΕΒΓΑΛ στοχεύει στην ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού της δανεισμού, τη βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής της δομής καθώς και τη μεγιστοποίηση των συνεργειών με τη Δέλτα, θυγατρική της Vivartia του Ομίλου MIG, στo πλαίσιo της ανεξάρτητης πορείας των δύο εταιρειών.  

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «η νέα διοίκηση της εταιρείας είναι σταθερά προσηλωμένη στους στόχους του Business Plan 2016-2020 και μαζί με το σύνολο των εργαζομένων της θα εργαστεί σκληρά, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και να ξανακερδίσει η ΜΕΒΓΑΛ τη θέση που πραγματικά της ανήκει στην αγορά».

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2014 και 2015, η ΜΕΒΓΑΛ ανακοίνωσε τα εξής:

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2015 ανήλθε σε 110,3 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 12,2% σε σχέση με τα 125,7 εκατ. ευρώ του 2014, ενώ οι εξαγωγές της εταιρείας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα αποτελώντας το 32,9% των συνολικών πωλήσεων, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 29,6% του 2014.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων, χρηματοδοτικών εξόδων, αποσβέσεων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (operating EBITDA) το 2015 ανήλθαν σε 7,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα 2,8 εκατ. ευρώ του 2014.

Η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε τη διενέργεια προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων παλαιοτέρων χρήσεων ύψους 18,8 εκατ. ευρώ και ως εκ τούτου τα καθαρά αποτελέσματα παρουσιάζουν ζημίες μετά φόρων της τάξης των 14,3 εκατ. ευρώ.

Η ΜΕΒΓΑΛ το 2015 απασχόλησε 677 εργαζόμενους.

Η αλλαγή της διοίκησης στις 20 Ιανουαρίου 2016, με πρόεδρο του ΔΣ τον κ. Συμεωνίδη και Αντιπρόεδρο την κα Χατζάκου, είχε ως επιδίωξη την ανασύνταξη της εταιρείας και την εκπόνηση νέου πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο και εντάσσεται στα πλαίσια των συζητήσεων με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού, ύψους 53,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα και στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου, αποφασίστηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της εταιρείας κατά 10 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί τόσο η ταμειακή όσο και η κεφαλαιακή της θέση.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ η μετοχική σύνθεση της εταιρείας διαμορφώνεται: Οικογένεια Χατζάκου 43,18%, ΔΕΛΤΑ 43,18% και Οικογένεια Συμεωνίδη 13,62%.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ