Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
x

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιφανείς λιβανέζοι επιχειρηματίες έχουν εκφράσει επανειλημμένα ζωηρό ενδιαφέρον για την ίδρυση μεικτών επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξη της ελληνολιβανικής επιχειρηματικής συνεργασίας στον αραβικό κόσμο και ιδιαίτερα στο χώρο της Μ. Ανατολής αποτελεί μία από τις μείζονες προτεραιότητες της χώρας μας, όπως τονίζεται σε έκθεση του  Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού που έχει επεξεργαστεί και προετοιμάσει μία σειρά πρωτοβουλιών με στόχο  την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας προώθησης της ελληνολιβανικής οικονομικής συνεργασίας. 

Επιφανείς λιβανέζοι επιχειρηματίες έχουν εκφράσει επανειλημμένα ζωηρό ενδιαφέρον για την ίδρυση μεικτών επιχειρήσεων βασισμένων σε ελληνικό know-how, ιδέες, τεχνογνωσία και εξοπλισμό και υποστηριζόμενων από λιβανικά ή αραβικά κεφάλαια και εμπορικά δίκτυα.

Κοινή είναι η διαπίστωση σύμφωνα με τον κ. Αρ. Ξενάκη Σύμβουλο Α  ΟΕΥ ότι το ζητούμενο είναι όχι οι ευκαιριακές συνεργασίες, αλλά η ανάπτυξη ισχυρών και μακροχρόνιων δεσμών μεταξύ των εταίρων. Οι μακροχρόνιες οικονομικές σχέσεις θεμελιώνονται στο αμοιβαίο όφελος, το σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων των εταίρων και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε πλευράς.

Μεικτό Ελληνο-λιβανικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο

Κατά την 1η ΜΔΕ, οι δύο χώρες αποτύπωσαν την βούλησή τους να αναπτύξουν  διμερή επιχειρηματική συνεργασία σε ειδικό Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜΟU) μεταξύ του ΟΠΕ και της Ένωσης Βιομηχάνων Λιβάνου, όπου προβλέφθηκε ειδικότερα, η σύσταση ενός Μεικτού Ελληνο-λιβανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου. Το εν λόγω Συμβούλιο θεσπίσθηκε προκειμένου να αποτελέσει το οργανωτικό πλαίσιο και τον μόνιμο δίαυλο συστηματικών επαφών και τακτικών  συναντήσεων μεταξύ επιχειρηματικών παραγόντων για σχέδια και πρωτοβουλίες κοινού ενδιαφέροντος.

Το Συμβούλιο λειτουργεί κανονικά από τον Δεκέμβριο του 2007 μετά την υπογραφή σχετικού Πρωτοκόλλου μεταξύ ΣΕΒ και του Lebanese Economic Forum (LEF) στην Αθήνα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η υπογραφή του συμφωνημένου ήδη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βηρυτού και του ΕΒΕΑ .

 Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών στο Λίβανο

Το Γραφείο, σε συνεννόηση με τους επιχειρηματικούς φορείς (Επιχειρηματικό Συμβούλιο, ΕΒΕ Βηρυτού, ΣΕΒ, ΕΒΕΑ) ενθαρρύνει την πραγματοποίηση επιχειρηματικών αποστολών στο Λίβανο, καθώς και ανεξάρτητων επιχειρηματικών επαφών. Ειδικότερα, για τον εντοπισμό των καταλληλότερων συνεργασιών για την αποτελεσματικότερη διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στην λιβανική αγορά, έχει καταρτισθεί κατάλογος ανά προϊόν, λιβανικών εισαγωγικών οίκων και μεγάλων δικτύων διανομής προϊόντων, ενώ παράλληλα διατηρείται συστηματική επικοινωνία με αυτούς για την διερεύνηση των συνθηκών της τοπικής αγοράς και των προοπτικών συνεργασίας. Τέλος, μέσω της συστηματικής ενημέρωσης της βάσης δεδομένων του δικτυακού τόπου www.agora.gr, το Γραφείο τηρεί ενήμερους τους ενδιαφερομένους επιχειρηματίες για τα τεκταινόμενα στην οικονομική ζωή του Λιβάνου.

Εκδηλώσεις προβολής ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο Λίβανο

Εξίσου σημαντική επιδίωξη του Γραφείου  είναι η αναβάθμιση της εικόνας, η προβολή των δυνατοτήτων και προοπτικών της ελληνικής οικονομίας καθώς και της δυναμικότητας των κυριότερων κλάδων που δραστηριοποιούνται ή εμφανίζουν αξιόλογες προοπτικές στην λιβανική αγορά, καθώς και στον ευρύτερο χώρο της Μ. Ανατολής.

Υπό το φως των ανωτέρω,  το Γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού προγραμματίζει σε συνεννόηση με το INVEST IN GREECE (ΕΛΚΕ) την  διοργάνωση ημερίδας με θέμα «οι διμερείς οικονομικές-εμπορικές σχέσεις Ελλάδος- Λιβάνου, οι επενδυτικές δυνατότητες στην Ελλάδα, καθώς και η διμερής αναπτυξιακή συνεργασία (PARIS III)».

Παράλληλα με την  εν λόγω ημερίδα εξετάζεται σε συνεργασία με την Ελληνική  Ένωση  Αλουμινίου (ΕΕΑ) εκδήλωση προβολής του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα αλουμινίου (κουφώματα αλουμινίου), καθόσον η λιβανική αγορά αποτελεί χώρα στόχο για τον εν λόγω κλάδο .

Το Γραφείο μας εντείνει τις προσπάθειές του στην προσέλκυση λιβανίων επιχειρηματιών, προκειμένου να συμμετάσχουν ως εκθέτες ή να επισκεφθούν εκθεσιακές εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Η χώρα μας θα πρέπει επίσης να επωφεληθεί από την εταιρική σχέση ΕΕ-Λιβάνου στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας και να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας με το Λίβανο, καθώς και τα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς αναπτυξιακά προγράμματα για την ανοικοδόμηση του Λιβάνου.

Μελέτες-Έρευνες αγοράς

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για αύξηση των εξαγωγών μας στη λιβανική αγορά το Γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού μελετά σε βάθος την πορεία, τη διάρθρωση και τις τάσεις των ελληνικών εξαγωγών στο Λίβανο κατά κλάδο και προϊόν. Ειδικότερα, επιχειρείται:
η καταγραφή και επισήμανση κλάδων και προϊόντων που εμφανίζουν δυνατότητες ή προοπτικές αύξησης του μεριδίου τους στη λιβανική αγορά, ώστε να επικεντρωθούν οι προσπάθειες μας στα συγκεκριμένα αυτά προϊόντα και κλάδους, ανάλυση των κυριότερων μεταβολών στη σύνθεση των εξαγωγών μας, προσδιοριστικοί παράγοντες, αξιολόγηση διαφαινόμενων τάσεων κατά κλάδο και κατηγορία προϊόντων, αποτίμηση όρων και συνθηκών ανταγωνισμού (τιμές, ποιότητα, επωνυμία, προβολή και μάρκετινγκ, απαιτήσεις της αγοράς), επισήμανση κλάδων ή προϊόντων στα οποία παρατηρήθηκε ή πιθανολογείται σοβαρή μείωση των εξαγωγών μας και του μεριδίου τους στη λιβανική αγορά, ανάλυση λόγων εκτόπισης τους και ενδεχομένως, τρόπων αντιμετώπισης της διαφαινόμενης πτωτικής τάσης, αξιολόγηση των επιπτώσεων που διαφαίνονται από τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου σε ορισμένους κλάδους και τομείς δραστηριότητας , σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες επιπτώσεις από τις περιφερειακές συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Λιβάνου και άλλων αραβικών χώρων.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ