Σάββατο 17 Απριλίου 2021
x

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ 4Ο ΤΡΙΜΗΝΟ

Δείτε αναλυτικά τις συμβάσεις που δημοσιεύτηκαν το 4ο τρίμηνο του 2020 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και τους δύο ενεργούς διαγωνισμούς.

Το 4ο τρίμηνο του 2020 στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας δημοσιεύθηκαν περισσότερες από 8.400 συμβάσεις. Εάν εξαιρέσουμε τους κλάδους των ιατρικών συσκευών και φαρμακευτικών προϊόντων, οι κλάδοι με τον αμέσως μεγαλύτερο αριθμό συμβάσεων αφορούσαν τις κατασκευαστικές εργασίες και μηχανήματα και τις υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης. Η «Απευθείας ανάθεση» και ο «Ανταγωνιστικός διάλογος» ήταν οι επιλογές των περισσοτέρων αναθετουσών αρχών με ποσοστό 42,66% και 22,65% αντίστοιχα.

Πιο αναλυτικά:

  • Απευθείας ανάθεση: 42,66%
  • Ανταγωνιστικός διάλογος: 22,65%
  • Ανοιχτή διαδικασία: 22,40%
  • Συνοπτικός διαγωνισμός: 9,51%
  • Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: 2,04%
  • Διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού: 0,43%
  • Κλειστή διαδικασία: 0,17%
  • Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση: 0,14%
  • Το 69% αφορούσε συμβάσεις προμηθειών, το 26% συμβάσεις υπηρεσιών και το 5% συμβάσεις δημοσίων έργων. Οι δημόσιοι φορείς που διέθεσαν τα μεγαλύτερα ποσά ήταν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Εγνατία Οδός και το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Περισσότερες από 2.300 εταιρίες υπέγραψαν τουλάχιστον μια σύμβαση τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Τα νοσοκομεία συγκέντρωσαν το 47% των συνολικών συμβάσεων, οι δήμοι το 17% τα υπουργεία το 6% και ακολούθησαν οι υπόλοιπες αναθέτουσες αρχές. Το 50% των δημοσίων διαγωνισμών αφορούσε ποσά έως 5.000 ευρώ, το 16% από 5.000 έως 10.000 ευρώ, το 17% από 10.000 έως 20.000 ευρώ και το υπόλοιπο 17% μεγαλύτερα ποσά.

Με την καθημερινή ενημέρωση για τους ενεργούς δημόσιους διαγωνισμούς στον συγκεκριμένο κλάδο που δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση, μπορεί να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και να υπάρξει ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλες τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημοσιεύονται από τους δημόσιους φορείς.

Δύο ενεργές προκηρύξεις

Προμήθεια ερπυστριοφόρου μικρού εκσκαφέα, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 23.12.20
Προθεσμία υποβολής: 29.01.21
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Θεσσαλονίκης
Προϋπολογισμένες τιμές: 42.500,00 ευρώ

Πληροφορίες προκήρυξης

Καθαρισμός - συντήρηση τού οδικού δικτύου (αρμοδιότητας Δ.Ε.Τ.Π.Ε.Θ.) από υλικά που εμποδίζουν την ορατότητα.

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.12.20
Προθεσμία υποβολής: 27.01.21
Αναθέτουσα αρχή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Προϋπολογισμένες τιμές: 483.870,97 ευρώ

Πληροφορίες προκήρυξης

Διαβάστε αναλυτικά στο www.promitheies.gr.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ