Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022
x

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΚΜ ΤΟ 2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

Αναλυτικά τα ποσοστά των συλλογικών συμβάσεων που συγκέντρωσαν νοσοκομεία, δήμοι, πανεπιστήμια και άλλοι φορείς το 2ο τρίμηνο του 2020.

Για το 2ο τρίμηνο του 2020 στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας δημοσιεύθηκαν περισσότερες από 6.200 συμβάσεις. Οι κλάδοι των ιατρικών συσκευών και φαρμακευτικών συγκέντρωσαν τις περισσότερες συμβάσεις σε αριθμό. Η ανοιχτή διαδικασία και η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ήταν οι επιλογές των περισσοτέρων αναθετουσών αρχών με ποσοστό 30,69% και 32,49% αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά:

  • Απευθείας ανάθεση: 32,49%
  • Ανοιχτή διαδικασία: 30,69%
  • Ανταγωνιστικός διάλογος: 23,76%
  • Συνοπτικός διαγωνισμός: 9,02%
  • Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: 2,96%
  • Διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού: 0,47%
  • Κλειστή διαδικασία: 0,43%
  • Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση: 0,19%

Οι δημόσιοι φορείς που διέθεσαν τα μεγαλύτερα ποσά ήταν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών και η Εγνατία Οδός. Περισσότερες από 110 εταιρείες κέρδισαν πάνω από 10 διαγωνισμούς με την πλειοψηφία αυτών να προμηθεύουν φαρμακευτικά και ιατρικά προϊόντα.

Τα νοσοκομεία συγκέντρωσαν το 58,25% των συνολικών συμβάσεων, οι δήμοι το 14,39%, τα υπουργεία το 4,68%, τα πανεπιστήμια το 3,58% και ακολούθησαν οι υπόλοιπες αναθέτουσες αρχές. Το 58% των δημοσίων διαγωνισμών αφορούσε ποσά έως 5.000 €, το 16% από 5.000 έως 10.000 €, το 14% από 10.000 έως 20.000 € και το υπόλοιπο 12% μεγαλύτερα ποσά.

Με την καθημερινή ενημέρωση για τους ενεργούς δημόσιους διαγωνισμούς η παραγωγικότητα στις εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης μπορεί να αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό καθώς ένα σημαντικό μέρος της όλης διαδικασίας έχει διευθετηθεί πολύ γρήγορα.

Ενεργή προκήρυξη

Ένας ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 27/07/20 αφορά την παρασκευή γευμάτων για το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου με διάρκεια 36 μήνες.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ