Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020
x

ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ Η ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΟΔΙΑΝΟ(ΦΩΤΟ)

Κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων και πτώσης σαθρών υλικών διαπίστωσε η περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ μετά από αυτοψία στην Μοδιάνο.

Σοβαρές βλάβες στον φέροντα οργανισμό του υπογείου της Αγοράς Μοδιάνο, αλλά και μείωση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου της Αγοράς όπως και φθορές στις περιμετρικές τοιχοποιΐες, διαπίστωσε μετά από αυτοψία τετραμελής ομάδα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κ.  Μακεδονίας με αποτέλεσμα να ζητείται η Συγκρότηση Επιτροπής σε εφαρμογή του άρθρου 41 του ν.3028/2002, δηλαδή του άρθρου που αφορά την Προστασία Ετοιμόρροπων Μνημείων.

Εν ολίγοις, το διατηρητέο κτιριακό συγκρότημα της Αγοράς Μοδιάνο παρουσιάζει στατικά προβλήματα και όχι μόνον και αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για το λόγο αυτό η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, ζήτησε εγγράφως (14/6/2017) από τη Διεύθυνση Προστασίας & Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, τη συγκρότηση Επιτροπής για να κινηθούν οι διαδικασίες προστασίας της Αγοράς, κοινοποιώντας το έγγραφο και την Έκθεση Αυτοψίας που συντάχθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ, που κατέχει το 43,64% του ακινήτου όπως και σε 57 ιδιοκτήτες μικρότερων ποσοστών.

Η περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ πραγματοποίησε αυτοψία στην Αγορά στις 24 Απριλίου και αφού προηγουμένως είχε λάβει την Έκθεση Επικινδύνου της Πολεοδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και έγγραφο επί του θέματος από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του υπουργείου Εσωτερικών(πρώην ΥΜΑ-Θ).

Το θέμα της στατικής επάρκειας της Αγοράς Μοδιάνο, έχει, όπως ήταν αναμενόμενο απασχολήσει και την Εταιρεία «One Outlet A.E.», που έχει αναδειχθεί πλειοδότης για την απόκτηση του ποσοστού του ελληνικού δημοσίου. Έτσι λοιπόν, η εταιρεία απέστειλε στην Υπηρεσία τεχνική έκθεση εργαστηριακών μετρήσεων όσον αφορά την στατική επάρκεια του φορέα του συγκεκριμένου κτιρίου.

Όλα συγκλίνουν στο ότι υπάρχει ανάγκη άμεσων επεμβάσεων στο διατηρητέο κτίσμα, σύμφωνα και με τα παρακάτω που επισημαίνονται στο έγγραφο της Υπηρεσίας Κ. Μακεδονίας του ΥΠΠΟΑ:

«Σύμφωνα με την από 24-4-2017 Έκθεση Αυτοψίας και τις συνημμένες σε αυτή σχετικές φωτογραφίες, διαπιστώνεται ότι ο φέρων οργανισμός του διατηρητέου κτηρίου του θέματος έχει υποστεί βλάβες δηλωτικές της απομείωσης της φέρουσας ικανότητας του και υφίσταται κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων από ενδεχόμενη πτώση- κατάρρευση σαθρών και βλαφθέντων δομικών υλικών – στοιχείων. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν σοβαρές βλάβες στο φέρονται οργανισμό του υπογείου(κατακόρυφα στοιχεία και πλάκα οροφής), καθώς και φθορές – καταπτώσεις επιχρισμάτων και λοιπών φθαρμένων δομικών υλικών από μεγάλα ύψη στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ανωδομής(περιμετρικές φέρουσες τοιχοποιΐες και στα σημεία σύνδεσης των με τον μεταλλικό σκελετό της στέγης)».

Τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν άμεσα, όχι μόνο για την προστασία του κτηρίου αλλά και των χρηστών της Αγοράς ( λειτουργούντα καταστήματα λιανικής και εστίασης) όπως και των διερχομένων από αυτή.  

Με την διαδικασία της μεταβίβασης του ποσοστού του ΤΑΙΠΕΔ στον ιδιώτη επενδυτή να πλησιάζει, αναμένεται ότι θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν δραστικά τα προβλήματα που αφορούν στην κατάσταση του κτηρίου.

Άλλωστε, όπως μόλις σήμερα πληροφορήθηκε η Voria.gr,  ολοκληρώθηκε η καταχώρηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης του συμβολαίου σύστασης της «Στοά Μοδιάνο ΑΕ.» (σ.σ η εταιρεία ειδικού σκοπού – spv- για την αξιοποίηση της Αγοράς), ενώ το ΤΑΙΠΕΔ εκτιμά ότι στο επόμενο δεκαήμερα θα μπορέσει να γίνει και η μεταβίβαση του 43,64% στον αγοραστή.

Bάσει της χρονολογίας κατασκευής της «Μοδιάνο» και όπως προβλέπει το άρθρο 41 του νόμου για την Προστασία των Αρχαιοτήτων, η Επιτροπή του ζητείται να συγκροτηθεί θα πρέπει να απαρτίζεται από έναν αρχιτέκτονα της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής και έναν ιστορικό ή έναν ιστορικό τέχνης.

 

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ