Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021
x

Η ΝΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ

Συνάντηση του προέδρου του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κ. Μακεδονίας με τον πρόεδρο της Διοικούσας της ΝΔ.

Τη στήριξη της ΝΔ Θεσσαλονίκης στο σχέδιο "Εγνατία Διαχείριση" του ΦΟΔΣΑ για τα στερεά απόβλητα εξέφρασε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Νομού Θεσσαλονίκης, Τάσος Σπηλιόπουλος.

Το σχέδιο του ΦΟΔΣΑ είναι εναρμονισμένο με την ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και υπηρετεί τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, κάτι στο οποίο επενδύει η ΝΔ.

Στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ν. Θεσσαλονίκης συναντήθηκε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης, με τον πρόεδρο και τον διευθυντή της Διοικούσας Επιτροπής, στο πλαίσιο των δράσεων της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης για το περιβάλλον.

Διαπιστώθηκε η προσήλωση στις στρατηγικές στοχεύσεις για το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία. Ο στόχος 50-30-20 της Νέας Δημοκρατίας για το έτος 2030 (ανακύκλωση απορριμμάτων στο 50%, ανάκτηση μικτών απορριμμάτων στο 30% και ενεργειακή αξιοποίηση ή ταφή των αδρανών υπολειμμάτων στο 20% με απόλυτη περιβαλλοντική ασφάλεια) θα δώσει περιβαλλοντική ανάσα στη χώρα μας, όπου σήμερα θάβονται το 80% των αστικών απορριμμάτων και ανακυκλώνονται μόλις το 15%.  Με απόλυτη τήρηση των περιβαλλοντικών σταθεροτύπων και αποτελεσματικό έλεγχο για τη διασφάλιση της ενιαίας υγείας (άνθρωπος – πανίδα - περιβάλλον) που είναι αδιαπραγμάτευτοι όροι.

Συζητήθηκε η αναπτυξιακή πρόταση του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» για τη βιώσιμη διαχείριση στερεών αποβλήτων, που συνάδει με τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για το περιβάλλον και προωθεί την κυκλική οικονομία. Η πρόταση συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος παράγοντας ενέργεια ικανή να ηλεκτροδοτήσει και να θερμάνει περίπου 80000 οικογένειες, από την αξιοποίηση 450000 τόνων απορριμμάτων ετησίως. Παράλληλα προάγονται συμπράξεις δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ) δημιουργώντας 400-500 νέες θέσεις εργασίας.

Η Νέα Δημοκρατία Ν. Θεσσαλονίκης στοχεύει στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των πολιτών και συνδέει τη λειτουργία της με την κατεύθυνση του Κυβερνητικού έργου σε αυτό τον στόχο.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ