Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020
x

Η ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Άρθρο του Δημήτρη Μήτρου, μηχανικού και τεχνικού συμβούλου του δημάρχου Θεσσαλονίκης για τις κατευθυντήριες γραμμές του δήμου στα τεχνικά έργα.

Του Δημήτρη Μήτρου*

Με το πέρας ολοκλήρωσης ενός πρώτου κύκλου τεσσάρων μηνών στη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου οι υποχρεώσεις ήταν πιεστικές, σήμερα βρισκόμαστε ενώπιων νέων δεδομένων.

Με την κατάθεση Προϋπολογισμού αλλά και του Τεχνικού Προγράμματος υπάρχει το πλαίσιο βάσει του οποίου καλούμαστε να κινηθούμε το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουν δοθεί είναι συγκεκριμένες και εστιάζουν στους ρυθμούς ταχύτητας, στην αποτελεσματικότητα και στον ισχυρό έλεγχο της πορείας των διαδικασιών από όλα τα στελέχη της Διοίκησης. Η λογική του αυτόματου πιλότου έχει εξοβελιστεί και έχει αντικατασταθεί από συστηματικές προσπάθειες όλων των στελεχών.

Ο Δήμαρχος ζήτησε την κατάρτιση ενός σημειώματος από όλους τους αντιδημάρχους με βάση το οποίο θα κινηθεί ο Δήμος το επόμενο διάστημα και κυρίως την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από όλη τη διοίκηση.

Αυτό σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση του τεχνικού έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης, σημαίνει:

1. Συντονισμένες ενέργειες για την εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων, με την ένταξη τεχνικών μελετών, έργων και προμηθειών σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

2. Εντατικοποίηση των ρυθμών δημοπράτησής τους.

3. Τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για την εκτέλεση τους.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτείται αναδιοργάνωση-απλοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, μέσα στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και ιδιαίτερη προσπάθεια από όλους τους παράγοντες υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος, τη διοίκηση, τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, και τους αναδόχους των μελετών και έργων.

Θα ενισχυθεί οποιαδήποτε πρωτοβουλία προς παραγωγική κατεύθυνση και θα αντιμετωπισθεί κάθε σκοπιμότητα ή πλημμέλεια που θα οδηγήσει σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Η πόλη δεν αντέχει άλλο τις τελευταίες.

Σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια θα είναι τα έμπειρα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών και οι ανάδοχοι των συμβάσεων που θα διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική επάρκεια και θα έχουν υγιή επιχειρηματική προσέγγιση του αντικειμένου που θα αναλαμβάνουν.

*Ο Δημήτρης Μήτρου είναι Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος του δημάρχου Θεσσαλονίκης και μέλος της Διοίκησης του ΤΕΕ - ΤΚΜ
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ