Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
x

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Πολωνικός Οργανισμός για προσέλκυση αλλοδαπών Επενδύσεων (PAIiIZ) – προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων στην Πολωνία.

Η Πολωνία κατατάσσεται στις υψηλές θέσεις του πίνακα αξιολόγησης όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της και την προσέλκυση νέων αλλοδαπών επενδυτών. Σύμφωνα με την πρόσφατη ετήσια έκθεση «World Investment Prospects Survey 2009-2011» της Υπηρεσίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), η Πολωνία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 15 περισσότερο ελκυστικές χώρες για νέες άμεσες αλλοδαπές επενδύσεις.

Ο Προϊστάμενος του γραφείου ΟΕΥ στη Βαρσοβία κ. Θεόδωρος Ξυπολιάς Σύμβουλος Α΄Ο.Ε.Υ επισημαίνει ότι σύμφωνα επίσης με την ίδια έκθεση εκτιμάται ότι η πολωνική οικονομία, παρόλα τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που έχουν παρουσιασθεί σε διάφορους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής, στις εξαγωγές και αλλού, δεν έχει επηρεασθεί στον ίδιο βαθμό όσο άλλες οικονομίες από την πρόσφατη διεθνή οικονομική κρίση.

Ο Πολωνικός Οργανισμός αρμόδιος για προσέλκυση νέων αλλοδαπών επενδύσεων (PAIiIZ) αναδημοσιεύοντας στοιχεία και εκτιμήσεις της συγκεκριμένης υπηρεσίας αναφέρεται στα εξής:

Η Πολωνία αποτελεί την μοναδική χώρα-εκπρόσωπο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που συγκαταλέγεται στον κατάλογο των 15 περισσότερο ελκυστικών οικονομιών για νέες άμεσες αλλοδαπές επενδύσεις. Εκτός της Πολωνίας άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. που ευρίσκονται στην ίδια ομάδα είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Μεγ.Βρετανία.

Η ελκυστικότητα για νέες επενδύσεις αξιολογείται σε 13 διαφορετικές κατηγορίες. Στις περισσότερες εξ αυτών οι επιδόσεις της Πολωνίας είναι αρκετά υπεράνω του μέσου όρου. Υψηλή βαθμολογία δίδεται στην Πολωνία βάσει παραγόντων όπως:
(ι) μέγεθος και ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς. Στην ομάδα αυτή κατατάσσονται επίσης και οι λεγόμενες χώρες «BRIC» (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας) ως επίσης και χώρες όπως η Ινδονησία, η Γερμανία, το Βιετνάμ και η Ταϋλάνδη

(ιι) σύστημα παροχής κινήτρων για νέους αλλοδαπούς επενδυτές και
(ιιι) εύκολη πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιακές και χρηματιστηριακές αγορές

Σε σύνολο 30 χωρών που αποτελούν τους περισσότερο ελκυστικούς προορισμούς, από τα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εμφανίζονται μόνο η Πολωνία και η Τσεχία. Η Πολωνία καταλαμβάνει την σχετικά υψηλή 11η θέση.

Σημειώνεται οτι η ετήσια έκθεση της «UNCTAD» πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο τ.ε. και παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία 241 πολυεθνικών επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους για πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε διάφορες αγορές χωρών του εξωτερικού. Τα στοιχεία και αποτελέσματα των επιχειρήσεων αυτών αποτελούν τη βάση αξιολόγησης των επιδόσεων των οικονομιών διαφόρων χωρών.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ